Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề số 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề số 3 được đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn, là tài liệu gồm các bài toán thường gặp trong đề thi học kì 2 Toán 6 có đáp án dành cho các bạn tham khảo. Qua đó sẽ giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 6 học kì 2 cũng như việc học lên chương trình Toán 6. Mời các bạn tham khảo.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Bài 1: Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể):

a,\frac{3}{4} + \frac{1}{6} - \frac{5}{{24}}                                 b,\frac{{ - 4}}{5} + \frac{{18}}{{22}} + \left( {\frac{{ - 9}}{{11}} + \frac{4}{5}} \right)

c, \frac{{ - 6}}{7} + \frac{6}{7}:\left( {\frac{3}{5} - \frac{{27}}{{45}}} \right)                d,\frac{{ - 8}}{5}.\frac{{12}}{{15}} + \frac{8}{5}.\frac{{ - 9}}{{25}} - \frac{8}{{75}}

Bài 2: Tìm x, biết:

a, x - \frac{4}{7} = \frac{{ - 5}}{{14}}                               b,x:\frac{{23}}{{46}} = \frac{{15}}{8}

c, {10^2} - {\left( {x - \frac{3}{4}} \right)^2} = {8^2}              d, \frac{4}{5}x - \frac{7}{6}\left( {x + \frac{1}{2}} \right) = \frac{5}{{30}}

Bài 3: Chiều rộng của một mảnh đất hình chữ nhật là 60m, chiều rộng bằng \frac{3}{4}chiều dài.

a, Tính chu vi và diện tích của mảnh đất

b, Người ta lấy một phần đất để trồng cây. Biết diện tích trồng cây chiếm \frac{7}{{12}} diện tích của mảnh vườn. Tính diện tích phần đất trồng cây

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Oz sao cho \widehat {xOy} = {30^0}\widehat {xOz} = {60^0}

a, Tính \widehat {yOz}

b, Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Tính số đo \widehat {tOz}

c, Vẽ tia Om là tia phân giác của \widehat {tOz}. So sánh \widehat {tOm}\widehat {xOz}

Bài 5: So sánh A và B với A = \frac{{196}}{{197}} + \frac{{197}}{{198}}B = \frac{{196 + 197}}{{197 + 198}}

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Bài 1:

a,\frac{{17}}{{24}}                        b, 0                         c,\frac{{ - 6}}{7}                                        d,\frac{{ - 48}}{{25}}

Bài 2:

a,x = \frac{3}{{14}}                 b,x = \frac{{15}}{{16}}             c,x \in \left\{ { - \frac{{21}}{4};\frac{{27}}{4}} \right\}                d,x = \frac{{ - 45}}{{22}}

Bài 3:

a, Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

60:\frac{3}{4} = 80(m)

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:

(60 + 80).2 = 280 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

60.80 = 4800 (m²)

b, Diện tích phần đất trồng cây là:

4800.\frac{7}{{12}} = 2800(m²)

Bài 4: Học sinh tự vẽ hình

a, Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có \widehat {xOy} < \widehat {xOz}\left( {{{30}^0} < {{60}^0}} \right)nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

\begin{array}{l}
 \Rightarrow \widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\\
{30^0} + \widehat {yOz} = {60^0}\\
\widehat {yOz} = {60^0} - {30^0} = {30^0}
\end{array}

b, Vì tia Ot là tia đối của tia Ox nên \widehat {xOt} = {180^0}

\widehat {xOz}\widehat {zOt}là hai góc kề bù nên \widehat {xOz} + \widehat {zOt} = {180^0}

\begin{array}{l}
{60^0} + \widehat {zOt} = {180^0}\\
 \Rightarrow \widehat {zOt} = {180^0} - {60^0} = {120^0}
\end{array}

c, Vì tia Om là tia phân giác của \widehat {tOz}nên \widehat {tOm} = \widehat {mOz} = \frac{{\widehat {tOz}}}{2} = \frac{{{{120}^0}}}{2} = {60^0}

\widehat {tOm} = {60^0}\widehat {xOz} = {60^0}nên \widehat {xOz} = \widehat {tOm}

Bài 5:

Ta có \frac{{196}}{{197}} > \frac{{196}}{{197 + 198}};\frac{{197}}{{198}} > \frac{{197}}{{197 + 198}}

\Rightarrow \frac{{196}}{{197}} + \frac{{197}}{{198}} > \frac{{196}}{{197 + 198}} + \frac{{197}}{{197 + 198}}

\Rightarrow \frac{{196}}{{197}} + \frac{{197}}{{198}} > \frac{{196 + 197}}{{197 + 198}}

\Rightarrow A > B

--------------

Ngoài đề toán lớp 6 học kì 2 nói trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
13 2.198
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức

    Xem thêm