Kiểm tra 15 phút học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 năm học 2019 - 2020

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh Unit 9 lớp 6 có đáp án

Nhằm ôn tập các kiến thức đã được học trong Unit 9: Cities of the World chương trình tiếng Anh lớp 6 thí điểm, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 năm học 2019 - 2020 có đáp án với các câu hỏi khác nhau về từ vựng, ngữ pháp xoay quanh chủ đề bài tập Unit 9 lớp 6: Các thành phố trên Thế giới.

I. Fill each blank with a word in the box.

Australia

Asia

Antarctica

continent

country

capital

city

landmark

1. Singapore is a __________ in Southeast Asia.

2. London is Britain’s biggest __________.

3. Ha Noi is the __________ of Viet Nam.

4. The Sydney Opera House is considered as the symbol of __________.

5. Viet Nam is located in Southeast __________.

6. The smallest __________ in the world is Australia.

7. Have you ever seen Big Ben? It is the most visited __________ in Britain.

8. Penguins often live in __________ because they are especially adapted to the cold weather.

II. Put the verbs in brackets into the present simple, present perfect or past simple tense.

1. I ( be ) __________ here for two hours.

2. He ( be ) __________ here for two hours.

3. We ( eat ) __________ in that restaurant a few days ago.

4. I ( go ) __________ to the cinema last week.

5. She ( see ) __________ this movie already.

6. They ( see ) __________ this movie already.

7. She often ( go ) __________ to bed very late.

8. Nam usually ( take ) __________ the bus to school.

9. I ( cycle ) __________ round the lake with my friends last weekend.

10. I ( watch ) __________ TV very late last night.

11. I ( not / be ) __________ to New York.

12. Tom ( not / be ) __________ to New York.

ĐÁP ÁN

I. Fill each blank with a word in the box.

1 - country;

2 - city;

3 - capital;

4 - Australia;

5 - Asia;

6 - continent;

7 - landmark;

8 - Antarctica;

II. Put the verbs in brackets into the present simple, present perfect or past simple tense.

1 - have been;

2 - has been;

3 - ate;

4 - went;

5 - has seen;

6 - have seen;

7 - goes;

8 - takes;

9 - cycled;

10 - watched;

11 - haven't been;

12 - has not been;

Ngoài đề Kiểm tra 15 phút học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án, các bạn có thể tham khảo Đề thi giữa kì 2 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6 Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm đăng tải để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
6 3.064
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh

Xem thêm