Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 13: Activities and The Seasons

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Gii SBT Tiếng Anh 6 Unit 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
A.Theweather(trang142-143-144-145SBTTiếngAnh6)
1. (trang 142 SBT Tiếng Anh 6): Match the adjectives with the seasons. Then make up sentences
about the weather. (Nối tính từ với mùa. Sau đó viết câu về các mùa)
a) spring - warm.
It is warm in the spring.
b) summer - hot.
It is hot in the summer.
c) autumn - cool.
It is cool in the autumn.
d) winter - cold.
It is cold in the winter.
Hướng dẫn dịch
a. Trời ấm vào mùa xuân.
b. Trời nóng vào mùa hè.
c. Trời mát mẻ vào mùa thu.
d. Trời lạnh vào mùa đông.
2. (trang 142 SBT Tiếng Anh 6): Read. Then write. (Đọc. Sau đó viết)
John lives in Boston. The weather is always changing. Today it’s cool in the morning. It’s hot in the
afternoon. It’s warm in the evening and it’s cold at night.
Hướng dẫn dịch
John sống Boston. Tiết trời luôn thay đổi. Hôm nay trời mát mẻ vào buổi ng. nóng vào buổi
chiều. ấm vào buổi tối lạnh về đêm.
Mẫu
I live in Hanoi. It has four seasons. Today it's cool in the morning. It's warm in the afternoon. It's cold
at night.
Hướng dẫn dịch
Tôi sống Nội. Thời tiết 4 mùa. Hôm nay trời mát mẻ vào buổi sáng. Trời ấm áp vào buổi chiều.
Trời lạnh vào buổi đêm.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. (trang 143-144 SBT Tiếng Anh 6): Look at the pictures. What weather do they like? Write 4
sentences under the pictures. (Nhìn tranh. Họ thích thời tiết như thế nào? Viết 4 câu dưới mỗi bức
tranh.)
b) They like warm weather.
c) He likes cold weather.
d) They like cool weather.
4. (trang 144 SBT Tiếng Anh 6): Answer (Trả lời)
a) What do you do when it is cold?
b) What do you do when it is hot?
c) What do you do when it is warm?
d) What do you do when it is cool?
Hướng dẫn dịch
a) Bạn làm khi trời lạnh?
b) Bạn làm khi trời nóng?
c) Bạn làm khi trời nóng?
d) Bạn làm khi trời mát?
Mẫu
a) I go jogging.
b) I go swimming.
c) I go fishing.
d) I play volleyball.
Hướng dẫn dịch
a) Tôi đi chạy bộ.
b) Tôi đi bơi.
c) Tôi đi câu cá.
d) Tôi chơi bóng chuyền.
5. (trang 144 SBT Tiếng Anh 6): Complete the dialogue with the words in boxes. (Hoàn thành đoạn
hội thoại với từ trong bảng)
weather hot - do
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hướng dẫn dịch
Peter: Thời tiết như thế nào vào mùa hè?
Jenny: rất nóng.
Peter: Bạn thường làm vào mùa hè?
Jenny: Tôi thường đi bơi chơi bóng bàn.
6. (trang 144 SBT Tiếng Anh 6): Complete the words for seasons. (Hoàn thành các từ về các mùa)
a) summer b) winter c) spring
d) autumn e) season
7. (trang 144-145 SBT Tiếng Anh 6): Choose the odd one out. (Chọn một từ khác loại)
a) time b) wind c) rainy
d) go e) fly f) activity
8. (trang 145 SBT Tiếng Anh 6): Write the questions. Then give the answers. (Viết câu hỏi sau đó trả
lời)
a) What does Lan do when it is warm? - She goes jogging.
b) What do Nga and Ba do when it is cool? - They play table tennis.
c) What does Chi do when it is cold? - She does aerobics.
d) What does Loan do when it is hot? - She goes fishing.
Hướng dẫn dịch
a) Lam làm khi trời ấm? - ấy chạy bộ.
b) Nga Ba làm khi trời mát? - Họ chơi bóng bàn.
c) Chi làm khi trời lạnh? - ấy tập aerobics.
d) Loan làm khi nóng? ấy đi câu cá.
B.Theseasons(trang145-146-147-148-149SBTTiếngAnh6)
1. (trang 145-146 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences (Hoành thành các câu)
a) He often goes fishing in the summer.
b) They sometimes go climbing in the winter.
c) They usually play badminton in the spring.
d) She often skips in the autumn.

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 Unit 13

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 13: Activities and The Seasons được sưu tầm và đăng tải dưới đây nhằm đem đến cho các bạn nguồn tài liệu hữu ích để học tập, chuẩn bị tốt nhất cho những bài kiểm tra và kì thi quan trọng.

Trên đây là nội dung Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 13: Activities and The Seasons. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu tiếng Anh khác trên VnDoc.com như: Tiếng anh lớp 6 theo từng unit, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,...

Đánh giá bài viết
18 1.434
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm