Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 14: Making Plans

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Gii SBT Tiếng Anh 6 Unit14: MAKING PLANS
A.Vacationdestinations(trang150-151-152SBTTiếngAnh6)
1. (trang 150 SBT Tiếng Anh 6): Complete the dialogue (Hoàn thành đoạn hội thoại)
Lan: What are you going to do this summer vacation?
Liz: I am going to visit Da Nang.
Lan: How long are you going to stay?
Liz: I am going to stay for 4 days.
Lan: Where are you going to stay?
Liz: I am going to stay in a hotel.
Lan: What are you going to do there?
Liz: I am going to visit Cham Museum and Hoi An ancient town.
I am going to visit some of my friends as well.
Hướng dẫn dịch
Lan: Bạn sẽ làm vào kỳ nghỉ này?
Liz: Tôi sẽ đi Đà Nẵng.
Lan: Bạn sẽ lại bao lâu?
Liz: Tôi sẽ lại trong 4 ngày.
Lan: Bạn sẽ đâu?
Liz: Tôi sẽ trong khách sạn.
Lan: Bạn sẽ làm đó?
Liz: Tôi sẽ đi thăm Bảo tàng Chăm phố cổ Hội An.
Tôi sẽ đến thăm một số bạn của tôi nữa.
2. (trang 150 SBT Tiếng Anh 6): Match the answers to the questions. (Nối câu trả lời với câu hỏi)
1 - c 2 - d 3 - b 4 - a 5 e
Hướng dẫn dịch
1) Anh ta sẽ làm vào cuối tuần này? Anh y sẽ đi thăm làng quê của anh ấy.
2) Anh ta đi với ai? Anh ấy đi với chú.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
3) Anh ta sẽ lại bao lâu? Anh ấy lại 2 ngày.
4) Anh ta đâu? Anh ấy với ông bà.
5) Anh ta sẽ làm đó? Anh ấy sẽ đi thăm chùa của làng trang trại của chú anh ấy.
3. (trang 150-151 SBT Tiếng Anh 6): Write your own plan for this summer vacation. Answer the
questions. (Viết kế hoạch của bạn cho nghỉ này. Tr lời các câu hỏi)
a) I am going to visit my home village.
b) I am going to stay for 2 weeks.
c) I am going alone.
d) I am going to stay with my grandparents.
e) I am going to visit my aunt's house, go fishing and play cards with my cousins.
Hướng dẫn dịch
a) Tôi sẽ đi thăm làng quê tôi.
b) Tôi sẽ lại trong 2 tuần.
c) Tôi sẽ đi một mình.
d) Tôi sẽ lại với ông của tôi.
e) Tôi sẽ thăm nhà của tôi, đi câu chơi bài với anh em họ của tôi.
4. (trang 151 SBT Tiếng Anh 6): Write the sentences (Viết câu)
a) He is going to play football
b) Tom is not going to watch TV all day. He is going to visit his grandmother
c) I am going to go jogging
d) She is not going to listen to music. She is going to play the piano
e) We are not going to stay at home tonight. We are going to eat out with some friends
5. (trang 151-152 SBT Tiếng Anh 6): Complete the questions (Hoàn thành câu hỏi)
a) are you going to visit
b) is she going to stay
c) are you going to play ping pong with
d) are they going to visit
Hướng dẫn dịch
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
a. Bạn sẽ đi đâu này? Mình sẽ một chuyến đi đến Thái Lan.
b. ấy định lại nhà chú của ấy bao lâu? ấy sẽ lại 2 tuần.
c. Bạn định chơi ping pong với ai? Tôi sẽ chơi ping pong với hàng xóm của tôi.
d. Bạn định đi thăm cái vào tuần tới? Mình định đi thăm chùa Thiên Mụ.
B.Freetimeplans(trang152-153-154SBTTiếngAnh6)
1. (trang 152 SBT Tiếng Anh 6): Complete the dialogues. (Hoàn thành đoạn hội thoại)
a) going to visit
b) are going to
c) are - going to; am going to see; is; is; going to; am going to visit; are going
Hướng dẫn dịch
a.
A: Vậy bạn định đi thăm Huế à?
B: Đúng vậy. Kỳ nghỉ này.
A: Bạn thật may mắn.
b.
A: Chào Lan. Chúng tôi đang chơi cầu lông. Bạn muốn chơi cùng không?
B: Tuyệt quá! Cùng chơi nào.
c.
A: Bạn định làm tối nay?
B: Tôi sẽ đi xem bộ phim mới.
A: Phim đó?
B: tên “Mùa nóng nực”. Còn bạn thì sao? Bạn định làm tối nay?
A: Tôi sẽ đi thăm ông cùng với mẹ tôi. Chúng tôi sẽ ăn tối với ông bà.
B: Chúc bạn buổi tối tốt lành nhé.
A: Cảm ơn bạn. Bạn cũng thế nhé!
2. (trang 152-153 SBT Tiếng Anh 6): Write sentences about Hoa's tomorrow plan. Use be going to.
(Viết câu về kế hoạch ngày mai của Hoa. Sử dụng be going to)
Tomorrow morning, Hoa is going to visit grandmother. In the afternoon, she is going to play
badminton with Chi and help mom do the housework. In the evening she is going to see a movie at the

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 Unit 14

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 14: Making Plans được sưu tầm và đăng tải dưới đây nhằm đem đến cho các bạn nguồn tài liệu hữu ích giúp các các em học sinh lớp 6 học tập và ôn luyện để chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp tới.

Trên đây là nội dung Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 14: Making Plans. Mời bạn đọc tham khảo nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 6, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 1.464
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm