Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Out and About

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Gii SBT Tiếng Anh 6 Unit 8:OUT AND ABOUT
A.Whatareyoudoing?(trang93-94-95-96SBTTiếngAnh6)
1. (trang 93 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences. Use am/ is/ are + one of these verbs ()Hoàn
thành các câu sau. Sử dụng am/ is are + một trong số các động từ sau
b) is working c) is swimming
d) is cookinge e) is washing
f) are waiting g) is eating
h) are traveling i) are flying
j) is walking
Hướng dẫn dịch
b. Bây giờ anh trai tôi đang làm việc trong văn phòng của anh ấy.
c. Nhìn kìa! Một cậu đang bơi dưới sông.
d. Mẹ của bạn đâu rồi? Mẹ mình đang ở trong bếp nấu ăn.
e. Lan đang gội đầu.
f. Họ đang chờ xe bus.
g. Cô gái đang ăn kem.
h. Những người công nhân đang đi làm bằng xe bus.
i. Có vài con chim đang bay trên bầu trời.
j. Nhìn kìa! Hoa đang đi bộ đi học cùng với những người bạn mới.
2. (trang 93-94 SBT Tiếng Anh 6): What is the difference between picture A and picture B? Write
two sentences each time. Use is/are + v-ing. (Sự khác biệt giữa bức tranh A và bức tranh B là gì? Viết
2 câu cho mỗi bức tranh. Sử dụng is/are + V-ing)
b) In A the girl is riding a bike. In B the boy is walking.
c) In A the girl is running. In B the boy is swimming.
d) In A the girl is eating. In B the boy is reading.
e) In A the man is waiting for a bus. In B the girls are waiting for a train.
f) In A the girl is riding a bike. In B the boy is riding a motorbike.
Hướng dẫn dịch
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) Trong hình A gái đang đạp một chiếc xe đạp. Trong nh B cậu bé đang đi bộ.
c) Trong hình A gái đang chạy. Trong hình B, cậu bé đang bơi.
d) Trong hình A gái đang ăn. Trong hình B cậu bé đang đọc sách.
e) Trong hình A người đàn ông đang chờ xe buýt. Trong hình B, các gái đang chờ tàu.
f) Trong hình A gái đang cưỡi một chiếc xe đạp. Trong nh B, cậu bé đang lái xe máy.
3. (trang 94 SBT Tiếng Anh 6): Read the answers. Write a question for each answer, using the cues.
(Đọc câu trả lời. Viết câu hỏi cho mỗi câu trả lời, sử dụng gợi ý.)
a) Who is that?
b) What does she do?
c) Where is she going?
d) How is she traveling?
Hướng dẫn dịch
a. Kia là ai?
b. Cô ấy làm nghề gì?
c. Cô ấy đang đi đâu vậy?
d. Cô ấy di chuyển bằng phương tiện gì?
4. (trang 94 SBT Tiếng Anh 6): Write five sentences about what each student in the class is doing.
(Viết 5 câu về những việc mà mỗi học sinh trong lớp đang làm)
a) Minh is learning English.
b) Phuong is listening to music.
c) Ha is playing games.
d) Trang is reviewing lessons.
e) Hoang is sleeping.
Hướng dẫn dịch
a. Minh đang học tiếng Anh.
b. Phương đang nghe nhạc.
c. Hà đang chơi game.
d. Trang đang ôn lại i học.
e. Hoàng đang ngủ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. (trang 95 SBT Tiếng Anh 6): Write the -ing form of the verbs. (Viết dạng -ing của động từ)
a) doing b) playing c) washing
d) listening e) having f) brushing
g) going h) watching i) eating
j) taking k) living l) reading
m) waiting n) walking o) singing
6. (trang 95 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences, using the verbs in exercise 5. (Hoàn thành
các câu sau, sử dụng động từ ở bài 5)
a) walking b) playing
c) reading d) singing
e) eating f) going
g) watching h) brushing
i) living j) washing
Hướng dẫn dịch
a. Gia đình tôi đang đi bộ trong công viên.
b. Lũ trẻ đang đá bóng trong sân.
c. Chị gái tôi đang đọc môt cuốn truyện i.
d. Họ đang hát hợp xướng.
e. Chúng tôi đang ăn sáng với pizza và phê.
f. Mai đang đi từ trường về nhà.
g. Nga và Ba đang xem Tom & Jerry trên TV.
h. Con trai tôi đang đánh răng trong phòng tắm.
i. Con gái của họ đang sống ở Pháp.
j. Mẹ anh ấy đang rửa bát trong bếp.
7. (trang 95-96 SBT Tiếng Anh 6): Write questions. (Viết câu hỏi)
a) Where are they walking?
b) What is Nga reading?
c) Why is your sister going to the hospital?

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 Unit 8

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Out and About được sưu tầm và đang tải là nguồn tài liệu hữu ích với nội dung giải chi tiết giúp các em nắm rõ nội dung bài học đã được thầy cô trang bị trên lớp.

Mời các bạn tiếp tục với Unit tiếp theo để có sự chuẩn bị bài mới cũng như nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức:

Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The body

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The body

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body (Test 1) có đáp án

Chia sẻ, đánh giá bài viết
23
Sắp xếp theo

    Giải SBT Tiếng Anh 6

    Xem thêm