Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Gii SBT Tiếng Anh 6 Unit 8: OUT AND ABOUT
A.Whatareyoudoing?(trang93-94-95-96SBTTiếngAnh6)
1. (trang 93 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences. Use am/ is/ are + one of these verbs ()Hoàn
thành các câu sau. Sử dụng am/ is are + một trong số các động từ sau
b) is working c) is swimming
d) is cookinge e) is washing
f) are waiting g) is eating
h) are traveling i) are flying
j) is walking
Hướng dẫn dịch
b. Bây giờ anh trai tôi đang làm việc trong n phòng của anh ấy.
c. Nhìn kìa! Một cậu đang bơi dưới sông.
d. Mẹ của bạn đâu rồi? Mẹ mình đang trong bếp nấu ăn.
e. Lan đang gội đầu.
f. Họ đang chờ xe bus.
g. gái đang ăn kem.
h. Những người công nhân đang đi làm bằng xe bus.
i. vài con chim đang bay trên bầu trời.
j. Nhìn kìa! Hoa đang đi bộ đi học cùng với những người bạn mới.
2. (trang 93-94 SBT Tiếng Anh 6): What is the difference between picture A and picture B? Write
two sentences each time. Use is/are + v-ing. (Sự khác biệt giữa bức tranh A bức tranh B gì? Viết
2 câu cho mỗi bức tranh. Sử dụng is/are + V-ing)
b) In A the girl is riding a bike. In B the boy is walking.
c) In A the girl is running. In B the boy is swimming.
d) In A the girl is eating. In B the boy is reading.
e) In A the man is waiting for a bus. In B the girls are waiting for a train.
f) In A the girl is riding a bike. In B the boy is riding a motorbike.
Hướng dẫn dịch
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) Trong hình A i đang đạp một chiếc xe đạp. Trong hình B cậu đang đi bộ.
c) Trong hình A gái đang chạy. Trong hình B, cậu đang bơi.
d) Trong hình A i đang ăn. Trong hình B cậu đang đọc sách.
e) Trong hình A người đàn ông đang chờ xe buýt. Trong hình B, các i đang chờ tàu.
f) Trong hình A i đang cưỡi một chiếc xe đạp. Trong hình B, cậu đang lái xe máy.
3. (trang 94 SBT Tiếng Anh 6): Read the answers. Write a question for each answer, using the cues.
(Đọc câu trả lời. Viết câu hỏi cho mỗi câu trả lời, sử dụng gợi ý.)
a) Who is that?
b) What does she do?
c) Where is she going?
d) How is she traveling?
Hướng dẫn dịch
a. Kia là ai?
b. ấy làm nghề gì?
c. y đang đi đâu vậy?
d. ấy di chuyển bằng phương tiện gì?
4. (trang 94 SBT Tiếng Anh 6): Write five sentences about what each student in the class is doing.
(Viết 5 câu về những việc mỗi học sinh trong lớp đang làm)
a) Minh is learning English.
b) Phuong is listening to music.
c) Ha is playing games.
d) Trang is reviewing lessons.
e) Hoang is sleeping.
Hướng dẫn dịch
a. Minh đang học tiếng Anh.
b. Phương đang nghe nhạc.
c. đang chơi game.
d. Trang đang ôn lại bài học.
e. Hoàng đang ngủ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. (trang 95 SBT Tiếng Anh 6): Write the -ing form of the verbs. (Viết dạng -ing của động t)
a) doing b) playing c) washing
d) listening e) having f) brushing
g) going h) watching i) eating
j) taking k) living l) reading
m) waiting n) walking o) singing
6. (trang 95 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences, using the verbs in exercise 5. (Hoàn thành
các câu sau, sử dụng động từ bài 5)
a) walking b) playing
c) reading d) singing
e) eating f) going
g) watching h) brushing
i) living j) washing
Hướng dẫn dịch
a. Gia đình tôi đang đi bộ trong công viên.
b. tr đang đá bóng trong sân.
c. Chị i tôi đang đọc môt cuốn truyện i.
d. Họ đang hát hợp xướng.
e. Chúng tôi đang ăn sáng với pizza phê.
f. Mai đang đi từ trường về nhà.
g. Nga Ba đang xem Tom & Jerry trên TV.
h. Con trai tôi đang đánh răng trong phòng tắm.
i. Con gái của họ đang sống Pháp.
j. Mẹ anh ấy đang rửa bát trong bếp.
7. (trang 95-96 SBT Tiếng Anh 6): Write questions. (Viết câu hỏi)
a) Where are they walking?
b) What is Nga reading?
c) Why is your sister going to the hospital?

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 Unit 9

Nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 6 tài liệu để ôn tập môn tiếng Anh trước các kì thi quan trọng, VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body. Đây là nguồn tài liệu học tập hữu ích với nhiều dạng bài khác nhau, giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Trên đây là nội dung Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The Body. Mời bạn đọc tham khảo nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 6, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.581
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm