Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 11: What do you eat?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Gii SBT Tiếng Anh 6 Unit 11: WHAT DO YOU EAT?
A.At the store (trang123-124-125SBTTiếngAnh6)
1. (trang 123 SBT Tiếng Anh 6): What is true for you? Check. (Đánh dấu vào ô đúng với bạn)
Học sinh tự làm
2. (trang 123 SBT Tiếng Anh 6): Put these words in the right column (Đặt các từ sau vào đúng cột)
bottle, water, fruit, meat, soap, bananas, rice, can, noodles, fish, soda, lemonade, toothpaste, cookies,
cabbage, orange juice, box
Hướng dẫn dịch
Things we can eat: fruit, meat, bananas, rice, noodles, fish, cookies, cabbage
Things we can drink: water, soda, lemonade, orange juice
Things we can’t eat or drink: bottle, soap, can, toothpaste, box
3. (trang 124 SBT Tiếng Anh 6): Use the words in the box to make 5 dialogues (Sử dụng từ trong
bảng để tạo 5 đoạn hội thoại)
Shopkeeper: Can I help you?
Lan: Yes. A box of candy, please.
Shopkeeper: Here you are.
Lan: Thank you.
Shopkeeper: Can I help you?
Mai: Yes. A bottle of water, please.
Shopkeeper: Here you are.
Mai: Thank you.
Shopkeeper: Can I help you?
Thanh: Yes. A liter of milk, please.
Shopkeeper: Here you are.
Thanh: Thank you.
Shopkeeper: Can I help you?
Nga: Yes. A can of soda, please.
Shopkeeper: Here you are.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Nga: Thank you.
Shopkeeper: Can I help you?
Van: Yes. 300 grams of cheese, please.
Shopkeeper: Here you are.
Van: Thank you.
Hướng dẫn dịch
Người bán hàng: Tôi thể giúp cho bạn?
Lan: Vâng. Một hộp kẹo, xin vui lòng.
Người bán hàng: Đây thưa bạn.
Lan: Cảm ơn bạn.
Người bán hàng: Tôi thể giúp cho bạn?
Mai: Vâng. Một chai nước, xin vui lòng.
Người bán hàng: Đây thưa bạn.
Mai: Cám ơn.
Người bán hàng: Tôi thể giúp cho bạn?
Thanh: Vâng. Một t sữa, làm ơn.
Người bán hàng: Đây thưa bạn.
Thanh: Cảm ơn.
Người bán hàng: Tôi thể giúp cho bạn?
Nga: Vâng. Một lon nước ngọt, làm ơn.
Người bán hàng: Đây thưa bạn.
Nga: Cảm ơn bạn.
Người bán hàng: Tôi thể giúp cho bạn?
Van: Vâng. 300 gram pho mát, xin vui lòng.
Người bán hàng: Đây thưa bạn.
Van: Cảm ơn bạn.
4. (trang 124 SBT Tiếng Anh 6): Complete the dialogue (Hoàn thành đoạn hội thoại)
a) How much meat
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) anything
c) would like
d) How many bananas
e) please
f) some
g) How much sugar
Hướng dẫn dịch
Nhân viên: Tôi thể giúp anh ạ?
Khách hàng: Vâng. Tôi muốn mua ít thịt.
Nhân viên: Anh muốn mua bao nhiêu ạ?
Khách hàng: 1kg, làm ơn.
Nhân viên: 1kg thịt. Anh còn mua thêm nữa không ạ?
Khách hàng: Vâng. Tôi muốn mua ít chuối.
Nhân viên: Anh muốn mua bao nhiêu quả chuối ạ?
Khách hàng: Cho tôi 5 quả. một chút đường.
Nhân viên: Anh muốn mua bao nhiêu?
Khách hàng: Cho tôi nửa cân.
Nhân viên: Của anh đây ạ.
Khách hàng: Cảm ơn bạn.
Nhân viên: Cảm ơn anh ạ.
5. (trang 124 SBT Tiếng Anh 6): You are the customer. Complete the conversation between you and
the salesgirl. (Bạn khách hàng. Hoàn thành đoạn hội thoại giữa bạn gái bán hàng)
Salesgirl: Can I help you?
You: I would like to buy some rice.
Salesgirl: How much rice do you want?
You: Five kilograms, please.
Salesgirl: Is there anything else?
You: I want some apples.

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 11: What do you eat? được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn ôn tập môn Tiếng Anh hiệu quả để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Trên đây là nội dung Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 11: What do you eat?. Mời bạn đọc tham khảo nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 6, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để có nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức.

Đánh giá bài viết
2 1.462
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm