Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 1: Làm quen với số âm

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 1: Làm quen với số âm được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Giải bài tập SBT Toán 6 bài: Ôn tập chương 1

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Câu 1: Hãy:

a, Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế trong hình dưới

b, Trong các nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn?

Bài tập toán 6

Lời giải:

a, Nhiệt kế a chỉ -20oC. Đọc là âm hai mươi độ C hoặc trừ hai mươi độ C

Nhiệt kế b chỉ 10oC. Đọc là mười độ C

b, Nhiệt độ chỉ trong nhiệt kế b cao hơn và cao hơn 30oC

Câu 2: Đọc độ cao của các điểm sau:

a, Đỉnh cao của đỉnh núi Phú Sĩ(Nhật Bản) là 3776m

b, Độ cao của biển Chết là -392m

Lời giải:

a, Độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là 3776m

b, Độ cao của biển chết là âm 392m

Câu 3: Ghi các số -1;-2;-3;1;2 vào trục số ở hình sau

Bài tập toán 6

Câu 4: Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -6 và -2 vào trục ở hình sau

Bài tập toán 6

Câu 5: Vẽ trục số và cho biết: Những điểm nằm cách điểm O hai đơn vị, không đơn vị và hai cặp điểm cách đều điểm 0

Lời giải:

Các điểm 2; -2 cách đều điểm 0 hai đơn vị

Điểm 0 cách điểm o không đơn vị

Hai cặp điểm cách đều điểm 0 là: -2 và 2; -3 và 3

Bài tập toán 6

Câu 6: Trên hình bên, điểm A nằm cách điểm O bốn đơn vị về phía trên, còn điểm B nằm cách điểm O ba đơn vị về phía dưới. các điểm C và D nằm cách điểm O như thế nào?

Bài tập toán 6

Lời giải:

Điểm C nằm cách điểm O là tám đơn vị ở phía dưới

Điểm D nằm cách điểm O là tám đơn vị ở phía trên.

Câu 7: Trên hình sau, hãy ghi các điểm K, L, M, N thoả mãn: K cách O sáu đơn vị về phía bên trái; L cách O tám đơn vị về phía bên phải; M cách O hai đơn vị về phía bên phải; N cách O ba đơn vị về phía bên trái.

Bài tập toán 6

Câu 8: Vẽ trục số và cho biết:

a, Những điểm nằm cách điểm 2 ba đơn vị

b, Những điểm nằm giữa điểm -3 và 4

Lời giải:

Bài tập toán 6

a, Điểm -1 và 5 nằm cách điểm 2 ba đơn vị

b, Điểm nằm giữa -3 và 4 là -2;-1;0;1;2;3

Chia sẻ, đánh giá bài viết
24
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 6

    Xem thêm