Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán - Đề số 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề 2 được đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn sẽ giúp cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề 2 bao gồm các bài tập tự luận với các câu hỏi với mức độ từ cơ bản tới nâng cao, có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập, các em học sinh tham khảo ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì lớp 6.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề 2

A. Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:

a,\left( {\frac{{ - 9}}{{25}}} \right).\frac{{53}}{5} - {\left( {\frac{{ - 3}}{5}} \right)^2}.\frac{{22}}{5} b,\frac{{3.7.11}}{{22.9}}

c, - \left( { - 229} \right) + \left( { - 219} \right) - 401 + 12 d,\frac{{4.15}}{{3.12}} + \frac{7}{4} - \frac{{ - 3}}{{16}}:\frac{9}{2}

Bài 2: Tìm x, biết:

a,\frac{{ - 3}}{x} = \frac{3}{5} + \frac{{ - 9}}{{20}} b,\frac{x}{7} = \frac{6}{{21}}

c, \frac{3}{4} + \frac{1}{4}:x =  - 3

Bài 3: So sánh hai phân số: \frac{{ - 11}}{{12}}\frac{{17}}{{ - 18}}

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai góc \widehat {xOy} = {80^0}\widehat {xOz} = {140^0}

a, Trong 3 tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b, So sánh \widehat {yOz}\widehat {xOy}

c, Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

Bài 5: Tính tổng dưới đây:

A = \frac{1}{{1.5}} + \frac{1}{{5.9}} + \frac{1}{{9.13}} + \frac{1}{{13.17}} + \frac{1}{{17.21}}

B. Lời giải đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Bài 1:

a, \frac{{ - 27}}{5} b, \frac{7}{6} c, -379 d,\frac{{83}}{{24}}

Bài 2:

a, x = -20 b, x = 2 c,x = \frac{{ - 1}}{{15}}

Bài 3:

\frac{{ - 11}}{{12}} = \frac{{\left( { - 11} \right).3}}{{12.3}} = \frac{{ - 33}}{{36}}\frac{{17}}{{ - 18}} = \frac{{ - 17}}{{18}} = \frac{{\left( { - 17} \right).2}}{{18.2}} = \frac{{ - 34}}{{36}}

Vì -33 > - 34 nên \frac{{ - 33}}{{36}} > \frac{{ - 34}}{{36}}

Vậy \frac{{ - 11}}{{12}} > \frac{{17}}{{ - 18}}

Bài 4:

đề ôn thi giữa học ì 2 môn toán lớp 6 đề số 2 ảnh số 1

a, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có \widehat {xOy} < \widehat {xOz}\left( {{{80}^0} < {{140}^0}} \right)nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

b, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên ta có

\begin{array}{l}
\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\\
8{0^0} + \widehat {yOz} = 14{0^0}\\
 \Rightarrow \widehat {yOz} = 14{0^0} - 8{0^0} = 6{0^0}
\end{array}

\widehat {xOy} = {80^0}\widehat {yOz} = 6{0^0} nên \widehat {xOy} > \widehat {yOz}

c, Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Mà \widehat {xOy} > \widehat {yOz}nên tia Oy không phải là tia phân giác của góc xOz

Bài 5:

\begin{array}{l}
A = \frac{1}{{1.5}} + \frac{1}{{5.9}} + \frac{1}{{9.13}} + \frac{1}{{13.17}} + \frac{1}{{17.21}}\\
 \Rightarrow 4.A = 4.\left( {\frac{1}{{1.5}} + \frac{1}{{5.9}} + \frac{1}{{9.13}} + \frac{1}{{13.17}} + \frac{1}{{17.21}}} \right)\\
4.A = \frac{4}{{1.5}} + \frac{4}{{5.9}} + \frac{4}{{9.13}} + \frac{4}{{13.17}} + \frac{4}{{17.21}}\\
4.A = \frac{{5 - 1}}{{1.5}} + \frac{{9 - 5}}{{5.9}} + \frac{{13 - 9}}{{9.13}} + \frac{{17 - 13}}{{13.17}} + \frac{{21 - 17}}{{17.21}}\\
4.A = \frac{1}{1} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{{13}} + \frac{1}{{13}} - \frac{1}{{17}} + \frac{1}{{17}} - \frac{1}{{21}}\\
4.A = 1 - \frac{1}{{21}}\\
4.A = \frac{{20}}{{21}}\\
A = \frac{{20}}{{21}}:4 = \frac{5}{{21}}
\end{array}

-------

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 6 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Ngữ Văn 6 hay SGK môn Toán lớp 6 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 6, đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
21 2.531
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm