Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử năm 2021

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm 2021 bao gồm đáp án chi tiết từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được cấu trúc đề thi, củng cố kiến thức, các giải các dạng bài tập trong tâm, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Ma trận Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Lịch sử

Mức độ

Nội

dung

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG

CỘNG

TN

TL

TN

TL

THẤP

CAO

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Nắm được những việc làm của Hai bà trưng sau thắng lợi

Nêu được nguyên nhân ,diễn biến cuộc khởi nghĩa

Nêu được ý nghĩa cuộc khởi nghĩa

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5

0,5%

2/3

1.5đ

15%

1/3

0.5

5%

2

2,5

25%

Khởi nhĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân

Hào kiệt ủng hộ cuộc khởi nghĩa Lí Bí

- Năm khởi nghĩa bùng nổ, lên ngôi

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1.5

1

1

1

1

10%

Thời kì Bắc thuộc

- Nhớ thời gian, tên các cuộc khởi nghĩa.

- Nắm được những chính sách bóc lột của nhà Hán

Trình bày được những chính sách cai trị của phong kiến TQ trong thời Bắc thuộc

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4. 5

3. 5

35%

1

30%

4

5

65%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tổng tỉ lệ %

7

50%

2/3

1.5đ

15%

1/3

0.5đ

5%

30%

8

10

100%

Đề thi Lịch sử lớp 6 giữa học kì 2 năm 2021

Câu 1. Những chính sách của người Hán đối với người nhân dân ta là:

A. Chiếm đất nhân dân ta.

B. Đặt ra nhiều thứ thuế.

C. Đưa người Hán sang ở với dân ta.

D. “Khai hóa” cho nhân dân ta.

Câu 2. Nhà Hán đã độc quyền về:

A. Thuế muối.

B. Thuế rau.

C. Thuế Sắt

D. Thuế thuốc phiện

Câu 3: Sau khi đuổi được bọn đô hộ, Hai Bà Trưng đã:

A. Làm vua.

B. Bãi bỏ luật pháp hà khắc.

C. Xây dựng cung điện.

D. Phong tước cho những người có công, xá thuế.

Câu 4: Hào kiệt kéo về ủng hộ cuộc khởi nghĩa Lí Bí là:

A. Triệu Túc

B. Phùng Hưng

C. Bà Triệu

D. Phạm Tu

Câu 5:(1đ) Nối Cột A với cột B cho phù hợp .

Cột A(Thời gian)

Cột B(tên cuộc khởi nghĩa)

Kết quả

1. Năm 40

A. Bà Triệu

1->

2. Năm248

B. Hai Bài Trưng

2->

3. Năm 542-602

C. Mai Thúc Loan

3->

4. Đầu Thế kỉ VIII

D. Lý Bí

4->

5. Thế kỉ X

Câu 6. Ghép thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng. (1 điểm)

Cột A

Cột B

Trả lời

1. Năm 542

2. Mùa xuân 544

3. Tháng 5/545

4. Năm 550

a. Lý Bí lên ngôi Hoàng đế.

b. Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ.

c. Triệu Quang Phục đánh tan quân Lương.

d. Nhà Lương lại đem quân xâm lược nước ta.

e. Lý Phật Tử bị bắt đưa về Trung Quốc.

1. ghép với …

2. ghép với …

3. ghép với …

4. ghép với …

Câu 7. Điền các cụm từ sau (quận Cửu Chân; đánh phá; Bà Triệu; Giao Châu) vào chỗ trống sao cho đúng. (1 điểm)

Năm 248, cuộc khởi nghĩa (1) ………………. bùng nổ. Từ căn cứ Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hóa), Bà đã lãnh đạo nghĩa quân (2) …………các thành ấp của nhà Ngô ở (3) ………. ………. . . , rồi từ đó đánh khắp (4) ………………. . Nhà Ngô cử 6000 quân sang đàn áp. Bà hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền – Hậu Lộc – Thanh Hóa).

II/Tự luận (5đ)

Câu 1 (2đ): Nêu nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Hai Bài Trưng.

Câu 2 (3đ): Trình bày các chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

I/Trắc nghiệm (5đ) (Mỗi ý đúng (0. 25đ)

1

2

3

4

C, B

A, C

A, D

A, D

Câu 5: (1đ)

1- B

2 - A

3 - D

4 - C

Câu 6. Ghép thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng. (1 điểm)

1. b; 2. a; 3. c; 4. d

Câu 7. Điền các cụm từ sau (Bà Triệu; đánh phá) vào chỗ trống sao cho đúng. (1 điểm)

(1) Bà Triệu; (2) đánh phá; (3) quận Cửu Chân; (4) Giao Châu

II/Tự Luận (5đ)

Câu 1 (2đ)

*Nguyên nhân:

- Do chính sách bóc lột tàn bạo của nhà Hán

- Do thi sách chồng của Trưng Trắc bị giết .

*Diễn Biến: Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn.

Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, Luy Lâu. Tô Định hoảng sợ trốn về nước.

*Ý nghĩa:Lật đổ ách thống trị của nhà Hán, giành độc lập .

Mở đầu truyền thống chống giặc giữ nước.

Câu 2 (3đ)

- Chính trị: Đứng đầu quận, huyện là người Trung Quốc.

- Kinh tế: Bắt nhân dân ta đóng các thứ thuế nặng nề, vô lí (sắt, muối); bắt cống nạp sản vật quý.

- Văn hóa: Bắt nhân dân học chữ Hán, từ bỏ phong tục tập quán của mình để theo phong tục của người Trung Quốc-> “đồng hóa”.

Đề thi Lịch sử lớp 6 giữa học kì 2 năm 2020

Câu 1: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? (3 điểm)

Câu 2: Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I – VI có gì thay đổi? (3 điểm)

Câu 3 : Khởi nghĩa Lý Bí – Nước Vạn Xuân thành lập? (4 điểm)

Đáp án: Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6

Câu 1: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? (3 điểm)

- Hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị quê ở Mê Linh, con của gia đình lạc tướng. (0, 5 đ)

- Không chịu nổi ách đô hộ tàn bạo của nhà Hán. Hai Bà Trưng đã dựng cờ khởi nghĩa. (0, 5 đ)

- Mùa xuân năm 40 Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn. (1 đ)

- Khởi nghĩa nhanh chóng giành thắng lợi, Tô Định bỏ trốn về nước. Quân Hán bị đánh tan. (1đ)

Câu 2: Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I – VI có gì thay đổi? (3 điểm)

- Chính quyền đô hộ nhà Hán nắm độc quyền về sắt. (0, 5đ)

- Mặt dù bị hạn chế nhưng nghề rèn sắt vẫn phát triển. (0, 5 đ)

- Trồng trọt chăn nuôi phong phú. (0, 5 đ)

- Nghề gốm, dệt cổ truyền rất phát triển. (0, 5 đ)

- Sản phẩm nông nghiệp, thủ công nghiệp không bị sung công và cống nạp nên được đem trao đổi buôn bán ở các chợ làng. (1đ)

Câu 3: Khởi nghĩa Lý Bí – Nước Vạn Xuân thành lập? (4 điểm)

- Lý Bí (Lý Bôn) quê ở Thái Bình. Ông căm ghét chế độ đô hộ nên dựng cờ khởi nghĩa. (1 đ)

- Mùa xuân 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình, được hào kiệt khắp nơi hưởng ứng. (1 đ)

- Năm 543, Nhà Lương sang đàn áp cuộc khởi nghĩa nhưng bị tổn thất nặng nề. (1 đ)

- Mùa xuân 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt tên nước là Vạn Xuân, dựng kinh đô ở cửa sông Tô Lịch, đặt niên hiệu Thiên Đức. (1đ ).

Yêu cầu nội dung kiểm tra giữa học kì 2 môn Sử lớp 6

- Về kiến thức:

Yêu cầu học sinh cần:

+ Trình bày được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

+ Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI có những thay đổi lớn.

+ Cuộc khởi nghĩa Lí Bí diễn ra trong thời gian ngắn, nghĩa quân chiếm được hầu hết các quận huyện của Giao Châu, nhà Lương hai lần cho quân sang chiếm lại nhưng đều thất bại.

+ Việc Lí Bí xưng đế và lập nước Vạn Xuân có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử dân tộc

- Về kỹ năng:

+ HS phải có các kĩ năng viết bài kiểm tra tự luận, kĩ năng trình bày, kĩ năng lựa chọn kiến thức để đánh giá, kĩ năng lập luận.

- Về thái độ, tư tưởng, tình cảm:

+ HS bộc lộ được thái độ, tình cảm đối với các sự kiện, nhân vật lịch sử.

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2020 - 2021 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6. . . . và các đề thi giữa học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
67 18.424
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm