Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 huyện Việt Yên, Bắc Giang

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 huyện Việt Yên, Bắc Giang có đáp án là tài liệu ôn tập và luyện tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 6 muốn củng cố kiến thức môn Toán. Mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO

VIỆT YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2014-2015
MÔN THI: Toán 6
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (2 điểm)

Thực hiện phép tính:

a. 24.66 + 33.24 + 24

b. 32.5 + (164 - 82)

Câu 2: (3 điểm)

Tìm số tự nhiên x, biết:

a. 9 + 2.x = 37 : 34

b. 5.(x + 35) = 515

c. chia hết cho 3 và 5

Câu 3: (2 điểm)

a. Tìm Ư(12)

b. Viết tập hợp A các bội nhỏ hơn 60 của 9

Câu 4: (2.5 điểm)

a. Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đoạn thẳng AB, tia BC, đường thẳng AC.

b. Cho 3 điểm M, N, P thuộc đường thẳng a sao cho MN = 4cm, MP = 10cm. Tính NP.

Câu 5: (0.5 điểm) Chứng minh rằng n.(n + 13) chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n.

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Câu 1: (2 điểm)

a) 24.66 + 33.24 + 24 = 24(66 + 33 + 1) = 24.100 = 2400

b) 32.5 + (164 – 82) = 9.5 + (164 – 64) = 45 + 100 = 145

Câu 2: (3 điểm)

a. 9 + 2.x = 37 : 34

9 + 2.x = 33 = 27

2.x = 18

x = 9

b. 5.(x + 35) = 515

x + 35 = 103

x = 68

Vậy x = 68

c. chia hết cho 5 → x ∈ {0; 5}

chia hết cho 3 → x = 5

Câu 3: (2 điểm)

a. Ư(12) = {1;2;3;4;6;12}

b. A = {0;9;18;27;36;45;54}

Câu 4: (2.5 điểm)

a)

b) * Trường hợp 1: Điểm N nằm giữa M và P

HS nêu được tên trường hợp và vẽ hình đúng

Vì N nằm giữa hai điểm M và P nên MN + NP = MP

Thay MN = 4cm, MP = 10cm, tính được NP = 6cm

Vậy NP = 6cm

* Trường hợp 2: Điểm M nằm giữa N và P

HS nêu được tên trường hợp và vẽ hình đúng

Vì điểm M nằm giữa N và P nên NM + MP = NP

Thay MN = 4cm, MP = 10cm , tính được NP = 14cm

Vậy NP = 14cm

Câu 5: (0.5 điểm)

Nếu n là số lẻ => n + 13 là số chẵn => n.(n + 13) chia hết cho 2 (1)

Nếu n là số chẵn => n.(n + 13) chia hết cho 2 (2)

Đánh giá bài viết
55 18.136
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 6

    Xem thêm