Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán lớp 6 trường THCS Nhân Mỹ năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán lớp 6

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2014 - 2015 trường THCS Nhân Mỹ có đáp án là là tài liệu ôn tập và luyện tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 6 muốn củng cố kiến thức môn Toán. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Lịch sử lớp 6 năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra giữa học kì I môn Ngữ văn lớp 6 năm 2015 - 2016

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN
TRƯỜNG THCS NHÂN MỸ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN TOÁN 6

NĂM HỌC: 2014 – 2015

(Thời gian làm bài: 90 phút)

Câu 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

a) 66 + 2013 + 34

b) 5 . 79 . 4 . 2 . 25

c) 5 . 23 + 711 : 79 – 12013

d) 400 : {5 [360 – (290 + 2 . 52)]}

Câu 2 (1,5 điểm): Tìm số tự nhiên x biết.

a) x +25 = 40

b) 215 – 2 (x +35) = 15

c) (2x – 3)3 = 125

Câu 3 (1,5 điểm): Cho các số sau:

24; 35; 303; 1746; 83; 2014; 1980

a) Viết tập hợp A các số chia hết cho 2 trong các số đã cho ở trên

b) Viết tập hợp B các số chia hết cho 3 trong các số đã cho ở trên

c) Tập hợp B có là tập con của tập hợp A không? Vì sao?

Câu 4 (3 điểm): Vẽ hình theo cách diễn đạt sau (chú ý: Vẽ trên cùng một hình)

a) Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy. Vẽ điểm A Î Ox, điểm B Î Oy,

b) Viết tên các tia trùng với tia Oy

c) Hai tia Bx và Oy có đối nhau không? Vì sao?

d) Lấy điểm M Ï Vẽ đoạn thẳng MA, tia MO, đường thẳng MB

Câu 5 (1 điểm): Chứng minh rằng:

M = 3n+3 + 3n+1 + 2n+3 + 2n+2⋮6

Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán lớp 6

Câu 1:

a. 66 + 2013 + 34

= (66 + 34 ) + 2013 (0,25đ)

= 100 + 2013 (0,25đ)

= 2113 (0,25đ)

b. 5 . 79 . 4 . 2 . 25

= (5 . 2) . (4 . 25) . 79 (0,25đ)

= 10 . 100 . 79 (0,25đ)

= 79000 (0,25đ)

c. 5 . 23 + 711 : 79 – 12013

= 5 . 8 + 72 – 1 (0,25đ)

= 40 + 49 – 1 (0,25đ)

= 88 (0,25đ)

d. 400 : {5 [360 – (290 + 2 . 52)]} (0,25đ)

= 400 : {5 [ 360 – 340]} (0,25đ)

= 400 : 100 (0,25đ)

= 4 (0,25đ)

Câu 2:

a) x +25 = 40

x = 40 – 25 (0,25đ)

x = 15 (0,25đ)

b) 215 – 2 (x +35) = 15

2 (x +35) = 215 – 15

x + 35 = 200 : 2 (0,25đ)

x = 65 (0,25đ)

c) (2x – 3)3 = 125

(2x – 3)3 = 53

2x – 3 = 5 (0,25đ)

x = 4 (0,25đ)

Câu 3:

a. A = { 24; 1746; 2014; 1980} (0,5đ)

b. B = {24; 303; 1746; 1980} (0,5đ)

c. B không là tập con của A (0,25đ)

vì phần tử 303 ÎB nhưng 303 Ï A (0,25đ)

Câu 4:

a. Vẽ được 2 tia Ox , Oy đối nhau

Vẽ đúng điểm A và B (0,5đ)

b. Tia trùng với tia Oy là tia OB(0,5đ)

c. ..... Không đối nhau vì chúng không chung gốc (1,0đ)

d. Vẽ đúng đoạn AM, tia MO, đường thẳng MB (0,25đ)

Đáp án môn Toán lớp 6

(0,25x3)

Câu 5:

M = 3n + 3 + 3n + 1 + 2n + 3 + 2n + 2
= (33 . 3n + 3 . 3n)+ (23 . 2n + 2 . 2n) (0,25đ)

= 3n (33 + 3) + 2n (23 + 2) (0,25đ)

= 30. 3n + 12. 2n = 6 . 5. 3n + 6 . 2. 2n⋮6 (0,25đ)

Vậy M = 3n+3 + 3n+1 + 2n+3 + 2n+2⋮6 (0,25đ)

Đánh giá bài viết
10 5.223
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm