Language focus Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 13

Soạn tiếng Anh 6 Friends plus Starter unit Vocabulary

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh Friends Plus lớp 6 Starter Unit trang 12 Language Focus dưới đây nằm trong bộ đề Giải tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo theo từng unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Language focus Starter Unit trang 13 tiếng Anh 6 Friends Plus gồm lời giải hay, hướng dẫn dịch & file nghe mp3 bài tập 1 - 6 trang 13 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo hiệu quả.

Xem thêm: Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Starter Unit

Question words: Where...?, What...?, Who...?

1. Check the meanings of the bolds words in example 1-3. Then answer the questions. Compare with a partner. Kiểm tra nghĩa của những từ in đậm trong ví dụ 1 - 3. Sau đó trả lời câu hỏi. So sánh với bạn cặp.

1. Where's Neymar Junior from?

2. What's a taco?

3. Who's Usain Bolt?

Hướng dẫn dịch

1. Neymar Junior đến từ đâu?

2. Taco là gì?

3. Usain Bolt là ai? -

Đáp án

1. He's from Brazil.

2. It's a Italian food.

3. He's a Jamaican sport star.

2. Listen to two people talking about the questions in exercise 1. Are their answers right or wrong? Nghe đoạn thoại giữa 2 người khác nhau nói về câu hỏi trong bài 1. Câu trả lời của họ đúng hay sai?

Click để nghe

Gợi ý

Their answers are true.

3. Listen again and complete the Key Phrase. Use the words in the box. Nghe lại và hoàn thành bảng Cụm từ chính. Sử dụng từ trong hộp.

Click để nghe

Đáp án

1. think 2. you 3. sure 4. right 5. know

Nội dung bài nghe

Boy: Okay, where is Neymar Junior from?

Girl: Mmm… I think he's from Spain. And you?

Boy: I'm not sure. I think he's from Brazil.

Girl: Brazil? Yes, that's right. He's from Brazil.

Boy: Right. Then, what is taco?

Girl: Oh, I don't know. And you?

Boy: I think it's an animal from Africa.

Girl: An animal from Africa? I'm not sure. Is it food?

Boy: Food? Ah…yes. It’s an Italian food. Okay last question: who's Usain Bolt?

Girl: Usain Bolt? I think he's a sports star.

Boy: Oh yes. That's right. He's American and he runs really fast.

Girl: Yes, he does. but I think he's from Jamaica not the USA.

Conjunctions: and, so, but

4. Read the email and answer the questions. Đọc lá thư điên tử và trả lời câu hỏi.

Đáp án

1 - No, he isn’t.

2 -  Her interests are music, sport and cooking

3 - The words in the email have got capital letters: Hi, My, Beth, I, Boston, USA, Cranville High School, Boston Celtics, What, Email, English, Spanish, Bye.

4 - and: và; or: hoặc là; but: nhưng.

5. Complete the sentences with and, or and but. Hoàn thành câu với And, Or và But.

Đáp án

1 - or

2 - and

3 - but

4 - or

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo Friends plus 6 Starter unit Language focus page 13. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo.
Đánh giá bài viết
11 4.390
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm