Ngữ pháp Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus

Ngữ pháp Starter Unit tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo

Nằm trong bộ tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 sách Friends Plus theo từng Unit năm 2021 - 2022, tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh Starter Unit lớp 6 bao gồm toàn bộ những cấu trúc tiếng Anh trọng tâm xuất hiện trong Starter Unit giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh sách giáo khoa Chân trời sáng tạo - Friends Plus tại nhà hiệu quả.

I. Động từ To be trong tiếng Anh lớp 6

1. Cách dùng động từ Tobe

- Sử dụng Be khi nói về thông tin cá nhân như: tuổi tác, họ tên, nghề nghiệp, quốc tịch

Ví dụ:

I am a student. - Tôi là học sinh. 

He is twelve years old. - Anh ấy 12 tuổi.

- Sử dụng be trước các cụm từ cố định như: be interested in; be good at, be into, ...

Ví dụ:

She is good at English. Cô ấy giỏi tiếng Anh. 

2. Cấu trúc với Động từ Tobe trong tiếng Anh

2.1. Thể khẳng định - Affirmative 

Full form Short form

I am

You are

He is

She is

It is

We are

You are

They are

I'm

You're

He's

She's

It's

We're

You're

They're

2.2. Thể phủ định - Negative

Để chuyển thể khẳng định thành thể phủ định, thêm NOT sau động từ TOBE

Full form Short form

I am not

You are not

He is not

She is not

It is not

We are not

You are not

They are not

I'm not

You aren't

He isn't

She isn't 

It isn't

We aren't

You aren't

They aren't

2.3. Thể nghi vấn - Questions

Question Short answers
Affirmative Negative

Am I ...?

Are you...?

Is he...?

Is she...?

Is it...?

Are we...?

Are you?

Are they...?

Yes, I am.

Yes, you are. 

Yes, he is. 

Yes, she is. 

Yes, it is.

Yes, we are. 

Yes, you are. 

Yes, they are.

No, I'm not. 

No, you aren't.

No, he isn't. 

No, she isn't. 

No, it isn't. 

No, we aren't. 

No, you aren't. 

No, they aren't. 

* Lưu ý: Khi trả lời câu nghi vấn, Không có dạng viết tắt của câu trả lời khẳng định. 

Ví dụ: Are you a student? - Yes, I am. NOT Yes, I'm. 

II. Đại từ nhân xưng & Tính từ sở hữu trong tiếng Anh - Subject pronouns & Possessive adjectives

III. Sở hữu cách - Possessive 's 

Còn tiếp ...

Trên đây là toàn bộ Ngữ pháp tiếng Anh 6 Friends Plus Starter Unit đầy đủ nhất. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 6 tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện tập Ngữ pháp Tiếng AnhTừ vựng Tiếng Anh tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit. Chúc các em học sinh học tập hiệu quả!

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo.

Đánh giá bài viết
1 156
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm