Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Từ vựng Unit 1 Towns and Cities tiếng Anh 6 Friends Plus

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Towns and Cities Friends Plus

Nằm trong bộ Từ vựng tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng unit, Từ vựng Unit 1 Towns and Cities SGK tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo dưới đây bao gồm toàn bô những từ mới tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong Unit 1 lớp 6 Towns and Cities SGK Friends Plus 6.

Từ vựngPhân loại/ Phiên âmĐịnh nghĩa
1. Cabin(n) /ˈkæbɪn/khoang, buồng trên máy báy, tàu
2. chef(n) /ʃef/bếp trưởng
3. climbing wall(n) /ˈklaɪmɪŋ wɔːl/tường leo
4. cruise ship(n) /kruːz ʃɪp/tàu du lịch trên biển
5. description(n) /dɪˈskrɪpʃn/miêu tả
6. flat(n) /flæt/căn hộ
7. modern(adj) /ˈmɒdn/hiện đại
8. transport(n) /ˈtrænspɔːt/sự vận chuyển
9. bus station(n.p) /bʌs/ /ˈsteɪʃən/trạm xe buýt
10. library(n) /ˈlaɪbrəri/thư viện
11. sports centre(n.p) /ˈspɔːts sentə(r)/trung tâm thể thao
12. theatre(n) /ˈθɪətə(r)/nhà hát
13. café(n) /ˈkæfeɪ/quán cà phê
14. bridge(n) /brɪdʒ/cây cầu
15. train station(n.p) /treɪn ˈsteɪʃən/trạm xe buýt
16. office building(n.p) /ˈɒfɪs ˈbɪldɪŋ/tòa nhà văn phòng
17. restaurant(n) /ˈrestrɒnt/nhà hàng
18. square(n) /skweə(r)/quảng trường
19. cinema(n) /ˈsɪnəmə/rạp chiếu phim
20. park(n) /pɑːk/công viên
21. shopping centre(n.p) /ˈʃɒpɪŋ sentə(r)/trung tâm mua sắm
22. market(n) /ˈmɑːkɪt/chợ
23. monument(n) /ˈmɒnjumənt/tượng đài
24. hotel(n) /həʊˈtel/khách sạn
25. street(n) /striːt/đường phố
26. fantastic(adj) /fænˈtæstɪk/thú vị
27. comfortable(adj) /ˈkʌmftəbl/thoải mái
28. passenger(n) /ˈpæsɪndʒə(r)/hành khách
29. swimming pool(n.p) /ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/hồ bơi
30. dangerous(adj) /ˈdeɪndʒərəs/nguy hiểm
31. safe(adj) /seɪf/an toàn
32. friendly(adj) /ˈfrendli/thân thiện
33. path(n) /pɑːθ/tuyến đường
34. hill(n) /hɪl/đồi

Trên đây là toàn bộ Từ vựng tiếng Anh 6 Friends Plus Unit 1 Towns and Cities đầy đủ nhất. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 6 tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh khác nhau trên VnDoc.com. Chúc các em học sinh học tập hiệu quả!

Đánh giá bài viết
8 3.907
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 6

    Xem thêm