Language focus Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 11

Soạn tiếng Anh 6 Friends plus Starter unit Language focus

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh Friends Plus lớp 6 Starter Unit trang 11 Language Focus dưới đây nằm trong bộ đề Giải tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Language focus Starter Unit trang 11 tiếng Anh 6 Friends Plus gồm đáp án, hướng dẫn dịch & file nghe mp3 bài tập 1 - 5 trang 11 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo hiệu quả.

This, That, These, Those

1. Study the pictures. What is the difference between this/that and these/those? Nghiên cứu bức tranh sau. Sự khác nhau giữa This/ That và These/ Those là gì?

Gợi ý

This/ That uses for singular nouns.

These/ Those uses for plural nouns.

2. Choose the correct words. Chọn câu trả lời đúng. 

Đáp án

1 - These

2 - this

3 - This

4 - That

5 - Are those

Hướng dẫn dịch

Have got

3. Look at the text and exercise 2 on page 10 again. Complete the table. Đọc lại đoạn văn bản trang 10. Hoàn thành bảng.

Đáp án

1 - 've

2 - have

3 - has

4 - Has

5 - haven't

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo Friends plus 6 Starter unit Language focus. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo.
Đánh giá bài viết
1 25
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm