Language focus Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 11

Soạn tiếng Anh 6 Friends plus Starter unit Language focus

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh Friends Plus lớp 6 Starter Unit trang 11 Language Focus dưới đây nằm trong bộ đề Giải tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Language focus Starter Unit trang 11 tiếng Anh 6 Friends Plus gồm đáp án, hướng dẫn dịch & file nghe mp3 bài tập 1 - 5 trang 11 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo hiệu quả.

Xem thêm: Soạn SGK Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus chi tiết

This, That, These, Those

1. Study the pictures. What is the difference between this/that and these/those? Nghiên cứu bức tranh sau. Sự khác nhau giữa This/ That và These/ Those là gì?

Gợi ý

This/ That uses for singular nouns.

These/ Those uses for plural nouns.

2. Choose the correct words. Chọn câu trả lời đúng.

Đáp án

1 - These

2 - this

3 - This

4 - That

5 - Are those

Hướng dẫn dịch

Have got

3. Look at the text and exercise 2 on page 10 again. Complete the table. Đọc lại đoạn văn bản trang 10. Hoàn thành bảng.

Đáp án

1 - 've

2 - have

3 - has

4 - Has

5 - haven't

4. Complete the dialogue with the correct forms of have got. Then listen and check. Hoàn thành đoạn hội thoại với dạng đúng của Have got. Sau đó nghe và kiểm tra.

Đáp án

(1) Have (2) have (3) haven't (4) have

(5) Has (6) has (7) have (8) have

5. USE IT ! Work in pairs. Look at the mini-dialogue. Prepare and practise new dialogues. Use your friends” names and the ideas in the pictures. Thực hành! Làm việc theo cặp. Quan sát đoạn hội thoại ngắn dưới đây. Chuẩn bị đoạn hội thoại mới. Sử dụng tên của bạn em và ý tưởng trong bức tranh.

Gợi ý:

Lan: Have you got a present for Hung?

Khanh: No, I haven't.

Lan: Has he got a school bag?

Khanh: Yes, he has.

Lan: Has he got a skateboard?

Khanh: No, he hasn't.

Lan: Look, they've got a really nice blue one in this shop.

Khanh: Thanks! That's a really good idea.

Hướng dẫn dịch

Lan: Bạn có quà cho Hùng chưa?

Khanh: Không, tôi chưa.

Lan: Cậu ấy có cặp sách chưa?

Khanh: Có, cậu ấy có.

Lan: Cậu ấy có ván trượt không?

Khanh: Không, cậu ấy chưa.

Lan: Nhìn này, họ có một cái màu xanh lam rất đẹp trong cửa hàng này.

Khanh: Cảm ơn! Đó là một ý tưởng thực sự tốt.

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo Friends plus 6 Starter unit Language focus. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo.
Đánh giá bài viết
3 3.717
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm