Language focus Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 9

Soạn tiếng Anh 6 Friends plus Starter unit Language focus trang 9

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh Friends Plus lớp 6 Starter Unit trang 9 Language Focus dưới đây nằm trong bộ đề Giải tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Vocabulary Starter Unit trang 9 tiếng Anh 6 Friends Plus gồm gợi ý lời giải hay và hướng dẫn dịch bài tập 1 - 6 trang 9 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo hiệu quả.

Xem thêm: Soạn SGK Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus chi tiết 

Language focus 

  • Possessive 's

  • Be: Questions

  • Possessive pronouns

Possessive 's

1. Look at the examples and complete the rules with singular and plural. Nhìn vào ví dụ và hoàn thành quy tắc với Danh từ số ít và Danh từ số nhiều. 

Đáp án

1 -  singular

2 - Plural

Hướng dẫn dịch

1 - Chúng ta sử dụng hình thức sở hữu ‘s với các từ số ít.

2 - Chúng ta sử dụng hình thức sở hữu s’ với các từ số nhiều.

Be: questions

2. Read and listen to the text. Choose the correct answers. Đọc và nghe đoạn hội thoại. Chọn đáp án đúng. 

Click để nghe

Đáp án

1 - at home

2 - the drawer

3 - Charlie's room

Hướng dẫn dịch

1 - Mẹ của Charlie đang ở nhà.

2 - Máy tính cá nhân của bà ở trong ngăn kéo.

3 - Loa của bà ở trong phòng của Charlie.

Mum: Hi, Charlie.

Charlie: Oh, hi, Mum. Are you at work?

Mum: No, I'm not. I'm at home. Where are you?

Charlie: I'm at school, Mum! It's 12 p.m.

Mum: Oh, yes. OK. Are you in class?

Charlie: No, why? Are you OK?

Mum: Yes, I'm fine. But Charlie - where is my laptop?

Charlie: Ah ... yes. Look in the drawer under the TV. Is it there?

Mum: Yes, it is. And the speakers? Where are the speakers, Charlie?

Charlie: Mmm. Good question. Erm.... are they in the drawer?

Mum: No, they aren't.

Charlie: Erm ... OK. Are they in my room?

Mum: MY speakers in your room ...? Yes, they are. Charlie...!

Charlie: OK, Mum. Bye!

Hướng dẫn dịch

Mẹ: Chào Charlie.

Charlie: Ồ, chào mẹ. Mẹ đang làm việc ạ?

Mẹ: Không. Mẹ đang ở nhà. Con đang ở đâu?

Charlie: Con đang ở trường, Mẹ à! Bây giờ là 12 giờ trưa ạ.

Mẹ: Ồ. Được rồi. Con có ở trong lớp không?

Charlie: Không ạ, sao thế mẹ? Mẹ ổn chứ?

Mẹ: Ừm, mẹ không sao cả. Nhưng Charlie - máy tính xách tay của mẹ đâu?

Charlie: À ... vâng. Mẹ thử tìm trong ngăn kéo dưới TV. Nó có ở đó không ạ?

Mẹ: Có. Và những cái loa đâu? Những cái loa đâu hả Charlie?

Charlie: Dạ. Mẹ hỏi thật hay. Ờm .... chúng có trong ngăn kéo không ạ?

Mẹ: Không có.

Charlie: Ờm ... Được rồi. Chúng có ở trong phòng của con không ạ?

Mẹ: Loa của MẸ trong phòng của CON ...? Có đấy. Charlie ...!

Charlie: Vâng, mẹ. Tạm biệt mẹ!

3. Read the dialogue again and complete the table. Đọc lại bài hội thoại và hoàn thành bảng.

Possessive pronouns

Đáp án

1. Is

2. Are

3. I’m not.

4. is

5. aren’t

4. Match the possessive pronouns in the box with the possessive adjectives. Nối các đại từ sở hữu trong khung với các tính từ sở hữu.

Đáp án

1. his

2. her

3. ours

4. yours

5. theirs

5. Write phrases with possessive pronouns. Viết câu với các đại từ sở hữu.

Đáp án

1. This is mine. 

2. This is his.

3. This is hers.

4. This is ours. 

5. This is yours

6. This is theirs. 

6. USE IT! Work in pairs. Look at the table below. Choose a person, a city and a place. Then ask questions to find out your partner's information. Thực hành! Làm việc theo cặp. Nhìn vào bảng bên dưới. Chọn một người, một thành phố và một nơi. Sau đó hỏi các câu hỏi để tìm ra thông tin của bạn em.

Hướng dẫn dịch

- Bạn có ở cùng nơi với Lionel Messi không?

- Mình không.

Gợi ý 1

A: Are you with Robert Downey Jr.? 

B: Yes, I am.

A: Oh, you are at the shops in Cairo. 

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo Anh 6 Friends plus Starter unit Language Focus. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo.
Đánh giá bài viết
12 4.587
Sắp xếp theo

Tiếng anh 6

Xem thêm