Vocabulary Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 8

Soạn tiếng Anh 6 Friends plus Starter unit Vocabulary

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh Friends Plus lớp 6 Starter Unit trang 8 Vocabulary dưới đây nằm trong bộ đề Giải tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Vocabulary Starter Unit trang 8 tiếng Anh 6 Friends Plus gồm gợi ý lời giải hay và hướng dẫn dịch bài tập 1 - 4 trang 8 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo hiệu quả.

Vocabulary Preposition and everyday objects

1. Match the words in the box with 1-16 in the pictures. Then listen and check. Nối từ trong hộp tương ứng với số 1 - 16 trong tranh. Sau đó nghe và kiểm tra. 

Click để nghe

Đáp án

1 - Poster 2 - speaker 3 - laptop 4 - table 5 - drawer

6 - mobile phone 7 - clock 8- board 9 - dictionaries 10 - shelf

11 - pen 12 - notebook 13 - desk 14 - coat 15 - chair 16 - bag

2. Studying the prepositions. Then complete the sentences with the prepositions. Listen and check. Học về giới từ. Sau đó hoàn thành câu bằng giới từ. Nghe và kiểm tra. 

Click để nghe

Đáp án

1 - on 2 - in 3 - between 4 - behind 5 - near

6 - behind 7 - under 8 - near 9 - opposite 10 - on

Hướng dẫn dịch

Đang được VnDoc.com cập nhật.

3. Draw a desk and four other subjects. Write sentences about your pictures. 

Đang được VnDoc.com cập nhật.

4. Use it! Work in pairs. Read your sentences in exercise 3 to your partner. Listen and draw your partner's picture.

Đang được VnDoc.com cập nhật.

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo Anh 6 Friends plus Starter unit Vocabulary. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo.
Đánh giá bài viết
1 42
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm