Language focus Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 7

Soạn tiếng Anh 6 Friends plus Starter unit Language focus

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh Friends Plus lớp 6 Starter Unit trang 7 Language focus dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Language focus Starter Unit trang 7 tiếng Anh 6 Friends Plus gồm gợi ý lời giải hay và hướng dẫn dịch bài tập 1 - 7 trang 7 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo hiệu quả.

Language Focus

  • be: affirmative and negative

  • Subject pronouns and possessive adjectives

  • Object pronouns

be: affirmative and negative

1. Complete the table with the words in the box. Then check your answers in the text on page 6.  Hoàn thành với những từ trong hộp. Sau đó kiểm tra đáp án trong phần văn bản trang 6.

Đáp án

1 - He

2 - They

3 - not

4 - isn't

5 - aren't

2. Write true sentences. Use affirmative and negative forms of the verb "be". Viết đúng câu. Sử dụng dạng khẳng định và phủ định của động từ tobe.

Đáp án

1 - are

2 - isn't

3 - are

4 - is

5 - am/ am not

6 - am/ am not

Hướng dẫn dịch

Đang được VnDoc.com cập nhật.

Subject pronouns and possessive adjectives

3. Complete the table with the words in blue in the text on page 6. Hoàn thành bảng bằng những từ bôi xanh trong trang 6. 

Đáp án

1 - your

2 - his

3 - her

4 - our

5 - your

6 - their

4. Replace the words in blue with subject pronouns. Thay thế từ bôi xanh thành đại từ nhân xưng. 

Đáp án

1 - It is good.

2 - They are from the UK

3 - We are friends

4 - You are brothers.

Đang được VnDoc.com cập nhật.

Objects pronouns

Pronunciation: Word stress

Đang được VnDoc.com cập nhật.

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo Anh 6 Friends plus Starter unit Language Focus. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo.
Đánh giá bài viết
1 70
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm