Vocabulary Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 10

Soạn tiếng Anh 6 Friends plus Starter unit Vocabulary

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh Friends Plus lớp 6 Starter Unit trang 10 Vocabulary dưới đây nằm trong bộ đề Giải tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Vocabulary Starter Unit trang 10 tiếng Anh 6 Friends Plus gồm đáp án, hướng dẫn dịch & file nghe mp3 bài tập 1 - 4 trang 10 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo hiệu quả.

1. Read the text. Match the words in blue with the opposites in the box. Then listen and check. Đọc đoạn văn. Nối từ vựng bôi xanh với từ trái nghĩa trong hộp. Sau đó nghe và kiểm tra. 

Click để nghe

Đáp án

Nice - horrible;

old - new;

slow - fast ;

good - bad;

expensive - cheap;

small - big ;

popular - unpopular;

interesting - boring

Hướng dẫn dịch

2. Read the text again and choose the correct answers. Đọc lại đoạn văn bản và chọn câu trả lời đúng.

Đáp án

1 - b; 2 - a; 3 - b; 

3. Study the Key Phrases. Write eight sentences about the things in the table. Use your ideas and Key Phrases. 

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo Anh 6 Friends plus Starter unit Vocabulary. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo.
Đánh giá bài viết
1 30
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm