Vocabulary Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 10

Soạn tiếng Anh 6 Friends plus Starter unit Vocabulary

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh Friends Plus lớp 6 Starter Unit trang 10 Vocabulary dưới đây nằm trong bộ đề Giải tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Vocabulary Starter Unit trang 10 tiếng Anh 6 Friends Plus gồm đáp án, hướng dẫn dịch & file nghe mp3 bài tập 1 - 4 trang 10 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo hiệu quả.

Xem thêm: Soạn SGK Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus chi tiết

1. Read the text. Match the words in blue with the opposites in the box. Then listen and check. Đọc đoạn văn. Nối từ vựng bôi xanh với từ trái nghĩa trong hộp. Sau đó nghe và kiểm tra.

Click để nghe

Đáp án

Nice - horrible;

old - new;

slow - fast ;

good - bad;

expensive - cheap;

small - big ;

popular - unpopular;

interesting - boring

Hướng dẫn dịch

Hãy gửi cho chúng tôi những bức ảnh của bạn!

Bạn có gì ...

…ở trong túi quần bạn?

Tôi có tiền, một cây bút, chứng minh thư của tôi để đi học (bức ảnh đó không đẹp lắm!) Và điện thoại di động của tôi. Bây giờ nó cũ và chậm và nó không có một máy ảnh tốt. Tôi muốn có một chiếc điện thoại di động mới, nhưng chúng đắt tiền. (Paul)

…trên bàn của bạn?

Tôi có sách, một hoặc hai trò chơi điện tử cũ và những chiếc loa mini này. Chúng nhỏ, nhưng chúng thực sự tốt. Và tôi có một bức ảnh của những người anh em họ của tôi ở Úc. Họ có một con vẹt cưng. Tên nó là Sinbad và nó thực sự nổi tiếng với bạn bè của anh em họ của tôi. Chúng tôi không có một con vật cưng. (Ben)

…trong cặp của bạn?

Tôi có sách để học, điện thoại di động và tôi có món quà này cho bố tôi. Ông ấy không có cuốn sách này. Sách này là về nấu ăn và nó rất thú vị (nếu bạn thích nấu ăn!). (Maria)

2. Read the text again and choose the correct answers. Đọc lại đoạn văn bản và chọn câu trả lời đúng.

Đáp án

1 - b; 2 - a; 3 - b;

3. Study the Key Phrases. Write eight sentences about the things in the table. Use your ideas and Key Phrases.  Nghiên cứu các cụm từ trọng điểm. Viết 8 câu về các đồ vật trong bảng. Sử dụng ý tưởng của em và các cụm từ trọng điểm.

Gợi ý

Cartoon film is very funny.

My hometown is quite peaceful.

My smartphone is not really new.

The red car is very expensive

My laptop is a popular brand.

My student book is really thick.

This novel is interesting.

My new shoes are not really expensive.

4. USE IT! Work in pairs. Compare your sentences in exsercise 3. Thực hành! Làm việc theo cặp. So sánh câu của em ở bài tập 3.

Hướng dẫn dịch

Mexico là một nơi thật sự lớn.

Thành phố của tôi thật sự cũ.

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo Anh 6 Friends plus Starter unit Vocabulary. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo.
Đánh giá bài viết
7 3.548
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm