Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Lesson 2

Soạn SBT tiếng Anh lớp 6 Unit 1 lesson 2 trang 4 5

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit, Giải Workbook tiếng Anh 6 Unit 1 Home lesson 2 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 2 Unit 1 Home Sách bài tập tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home

New words Unit 1 lớp 6 lesson 2 Home

a. Look the pictures and write the words. 

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Lesson 2

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Lesson 2

b. Read the sentences and tick the boxes. 

Đáp án

2 - do the dishes;

3 - does the dishes;

4 - clean the bathroom;

5 - does the laundry;

6 - do the shopping;

Listening Lesson 2 unit 1 tiếng Anh 6

Listen and write the family members.

Click để nghe

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Lesson 2

Grammar Lesson 2 tiếng Anh 6 Unit 1 Home

Read the sentences. Correct the words. 

Đáp án

2 - does;

3 - does;

4 - makes;

5 - clean;

6 - does;

7 - make;

8 - cleans;

9 - does;

Writing Lesson 2 unit 1 tiếng Anh lớp 6 Home

Unscramble the questions. Answer the questions using your own ideas. 

Gợi ý

1 - I do the dishes and make the beds.

2 - What housework does your mother do?

She makes lunch, makes dinner, does the laundry and cleans the bathrooms.

3 - What housework does your father do?

He makes breakfast.

4 - What housework does your brother or sister do?

He cleans the kitchen.

5 - Who does the most housework?

My mother does.

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh unit 1 lớp 6 Home lesson 2 chi tiết nhất. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Home có đáp án khác nhau như:

Workbook tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Unit 1 Home lesson 1

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 lesson 2 Home

Bài tập Unit 1 lớp 6 Home i-Learn Smart World

Ngữ pháp Unit 1 Home tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Từ vựng Unit 1 Home tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Đánh giá bài viết
38 12.875
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm