Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 School

Nằm trong bộ tài liệu Hướng dẫn học tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2022 - 2023, tài liệu Học tiếng Anh Unit 2 lớp 6 School bao gồm lý thuyết Từ vựng & Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 2 School, Giải SGK Unit 2 tiếng Anh 6 School lesson 1 - 2 - 3, Giải Workbook unit 2 School và Bộ bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 School có đáp án giúp các em học i-Learn Smart World 6 Unit 2 hiệu quả.

I. Lý thuyết tiếng Anh 6 Unit 2 School i-Learn Smart World

Tổng hợp Từ vựng - Ngữ pháp Unit 2 tiếng Anh 6 School bao gồm toàn bộ Từ mới tiếng Anh quan trọng kèm theo cấu trúc tiếng Anh unit 2 lớp 6 School trọng tâm.

- Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Smart World unit 2 School bao gồm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Môn học tiếng Anh; và tính từ tiếng Anh miêu tả đồ vật.

Xem chi tiết tại: Từ vựng Unit 2 lớp 6 School

- Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World unit 2 School liên quan đến cách dùng Đại từ sở hữu tiếng Anh và phân biệt cách sử dụng từ mới But và And trong tiếng Anh.

Xem chi tiết tại: Ngữ pháp unit 2 lớp 6 School

II. Giải SGK tiếng Anh Unit 2 lớp 6 School trang 14 - 21

Tổng hợp lời giải hay Unit 2 School tiếng Anh 6 i-Learn Smart World bao gồm đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch tất cả bài tập trong lesson 1 - 2 - 3 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Giải sách giáo khoa tiếng Anh 6 Smart World unit 2 School tổng hợp bài giải hay và ngắn gọn các phần bài tập tiếng Anh trang 14 - 21.

Xem chi tiết tại:

III. Giải Workbook i-Learn Smart World 6 unit 2 School

Giải bài tập tiếng Anh 6 i-Learn Smart World 6 unit 2 School lesson 1 2 3 bao gồm đáp án chi tiết kèm theo hướng dẫn dịch chắc chắn sẽ là tài liệu tiếng Anh 6 Smart World unit 2 hiệu quả.

Xem chi tiết tại:

III. Bài tập Unit 2 lớp 6 School sách i-Learn Smart World có đáp án

Bộ bài tập tiếng Anh 6 Unit 2 School có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 khác nhau giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm Unit 2 School hiệu quả.

Xem chi tiết tại:

Trên đây là trọn bộ Lý thuyết & Bài tập Unit 2 tiếng Anh 6 i Learn Smart World School đầy đủ nhất.

Đánh giá bài viết
53 27.101
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm