Từ vựng tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My School

Từ mới tiếng Anh 1 Unit 1 My school

Tài liệu Từ vựng tiếng Anh Unit 1 lớp 1 My school dưới đây nằm trong bộ đề hướng dẫn Từ mới tiếng Anh lớp 1 Explore Our World theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tổng hợp từ mới tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My school gồm từ vựng, phiên âm và định nghĩa giúp các em ghi nhớ từ vựng tiếng Anh lớp 1 Cánh Diều theo từng Unit hiệu quả.

* Xem hướng dẫn học Unit 1 lớp 1 My School tại: Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My School FULL

Từ vựng Tiếng Anh lớp 1 Unit 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. a

/ə/

một (mạo từ)

2. an

/ən/

một (mạo từ)

3. ask

/ɑːsk/

hỏi

4. answer

/ˈɑːnsə(r)/

trả lời

5. again

/əˈɡen/

lại lần nữa

6. blue

/bluː/

màu xanh dương

7. book

/bʊk/

quyển sách

8. box

/bɒks/

hộp

9. card

/kɑːd/

thẻ

10. circle

/ˈsɜːkl/

khoanh tròn

11. color

/ˈkʌlə(r)/

màu sắc

12. count

/kaʊnt/

đếm

13. crayon

/ˈkreɪɒn/

bút màu

14. chair

/tʃeə(r)/

cái ghế

15. cut

cut

cắt

16. different

/ˈdɪfrənt/

khác biệt

17. eraser

/ɪˈreɪzə(r)/

cục tẩy

18. elephant

/ˈelɪfənt/

con voi

19. desk

/desk/

cái bàn

20. draw

/drɔː/

vẽ

21. four

/fɔː(r)/

số 4

22. green

/ɡriːn/

màu xanh lá cây

23. glue

/ɡluː/

dán (bằng keo)

24. have

/həv/

25. monkey

/ˈmʌŋki/

con khỉ

26. like

/laɪk/

thích

27. paper

/ˈpeɪpə(r)/

giấy

28. page

/peɪdʒ/

trang

29. pencil

/ˈpensl/

bút chì

30. pen

/pen/

bút mực

31. red

/red/

màu đỏ

32. student

/ˈstjuːdnt/

học sinh

33. some

/sʌm/

một vài

34. talk

/tɔːk/

nói

35. this

/ðɪs/

đây

36. what

/wɒt/

cái gì

37. yellow

/ˈjeləʊ/

màu vàng

Trên đây là Từ mới Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 1 My school. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online, Bài tập Tiếng Anh lớp 1 Unit 1: My school nâng cao... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
12 9.104
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm