Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 3 My family trang 20 21 SBT

Giải sách Cánh diều tiếng Anh 1 Unit 3 SBT trang 20 21

Tài liệu giải SBT trang 20 - 21 SBT tiếng Anh lớp 1 Unit 3 My family nằm trong bộ đề Giải tiếng Anh lớp 1 Explore Our World do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Các bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 1 Unit 3 My family giúp các em học sinh ghi nhớ những từ vựng tiếng Anh trọng tâm.

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 3 My family trang 20 21 SBT

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Listen and look. Draw a line

(Nghe và nhìn. Vẽ đường)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 3 My family trang 20 21 SBT

Nội dung bài nghe

1. sister, sister

2. grandpa, grandpa

3. mother, mother

4. brother, brother

5. grandma, grandma

6. father, father

7. living room, living room

8. kitchen, kitchen

9. bathroom, bathroom

10. bedroom, bedroom

2. Listen and say

(Nghe và nói)

Bài nghe

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 3 My family trang 20 21 SBT

Nội dung bài nghe

Who’s this? - It’s my sister

3. Listen and circle

(Nghe và khoanh tròn)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 3 My family trang 20 21 SBT

Nội dung bài nghe

1. Who’s this? It’s my mother

2. Who’s this? It’s my father

3. Who’s this? It’s my grandpa

4. Listen and say

(Nghe và nói)

Bài nghe

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 3 My family trang 20 21 SBT

Nội dung bài nghe

Where’s Mother? - In the living room

5. Cut out the cards on page 37. Listen. Where’s the family?

Glue the cards. Say

(Cắt các tấm thẻ ở trang 37. Nghe. Gia đình ở đâu? Dán các tấm thẻ. Nói)

Bài nghe

Giải Tiếng Anh lớp 1 Unit 3 My family trang 20 21 SBT

Nội dung bài nghe

1. Where’s Grandpa? - In the kitchen

2. Where’s Mother? - In the bedroom

3. Where’s Father? - In the bathroom

4. Where’s Grandma? - In the living room

Trên đây là Hướng dẫn giải bài tập trang 20 21 tiếng Anh lớp 1 Unit 3 Explore Our World SBT. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 1 - Explore Our World

    Xem thêm