Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Tiếng Anh 1 Unit 2 My Toys trang 12 13 SBT

Giải sách Cánh diều tiếng Anh 1 Unit 2 SBT trang 12 13

Tài liệu giải SBT trang 12 - 13 SBT tiếng Anh lớp 1 Unit 2 My toys nằm trong bộ đề Giải tiếng Anh lớp 1 Explore Our World do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Các bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 1 Unit 2 My Toys giúp các em học sinh ghi nhớ những từ vựng tiếng Anh trọng tâm.

Giải Tiếng Anh 1 Unit 2 My Toys trang 12 13 SBT

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Listen. Look and circle

(Nghe. Nhìn và khoanh tròn)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

Giải Tiếng Anh 1 Unit 2 My Toys trang 12 13 SBT

Nội dung bài nghe

1. a ball, a ball

2. a kite, a kite

3. a teddy bear, a teddy bear

4. a robot, a robot

5. a truck, a truck

6. a doll, a doll

2. Listen and say

(Nghe và nói)

Bài nghe

Giải Tiếng Anh 1 Unit 2 My Toys trang 12 13 SBT

3. Cut out the cards on page 35. Listen. What is it? Glue the cards. Say

(Cắt các thẻ ở trang 35. Nghe. Nó là cái gì. Dán các tấm thẻ. Nói)

Bài nghe

Giải Tiếng Anh 1 Unit 2 My Toys trang 12 13 SBT

Nội dung bài nghe

1. Is it a kite? - Yes, it is

2. Is it a robot? - No, it isn’t

Is it a teddy bear? - Yes, it is

3. Is it a balloon? - Yes, it is

4. Is it a truck? - No, it isn’t

Is it a car? - Yes, it is

5. Is it a doll? - Yes, it is

6. Is it a balloon? - No, it isn’t

Is it a truck? - Yes, it is

7. Is it a robot? - Yes, it is

8. Is it a doll? - No, it isn’t

Is it a ball? - Yes, it is

4. Draw your favorite toy. Color. What is it? Say.

(Vẽ đồ chơi yêu thích của bạn. Tô màu. Nó là cái gì? Nói)

Giải Tiếng Anh 1 Unit 2 My Toys trang 12 13 SBT

Trên đây là Hướng dẫn giải bài tập trang 12 13 tiếng Anh lớp 1 Unit 2 Explore Our World SBT. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 1.102
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 1

    Xem thêm