Từ vựng tiếng Anh lớp 1 Unit 0

Từ mới tiếng Anh lớp 1 Unit 0 

Nằm trong bộ đề hướng dẫn Từ mới tiếng Anh lớp 1 Explore Our World theo từng Unit, tài liệu từ vựng tiếng Anh Unit 0 lớp 1 dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tổng hợp từ mới tiếng Anh Unit 0 gồm từ vựng, phiên âm và định nghĩa giúp các em ghi nhớ từ vựng tiếng Anh lớp 1 Cánh Diều theo từng Unit hiệu quả.

* Xem chi tiết hướng dẫn hoc Unit 0 lớp 1 tại: Tiếng Anh lớp 1 Unit 0 FULL

Từ mới Phiên âm Định nghĩa
blue /bluː/ màu xanh da trời
book /bʊk/ quyển sách
bye /baɪ/ tạm biệt
circle /ˈsɜːkl/ khoanh tròn
color /ˈkʌlə(r)/ tô màu
count /kaʊnt/ đếm
close your book /kləʊz jɔː(r) bʊk/ đóng/ gập quyển sách của bạn
draw /drɔː/ vẽ
goodbye /ˌɡʊdˈbaɪ/ tạm biệt
go
/ɡəʊ/
đi
hello /həˈləʊ/ xin chào
hi
/haɪ/
xin chào
look
/lʊk/
nhìn
listen /ˈlɪsn/ nghe
red /red/ màu đỏ
name /neɪm/ tên
one /wʌn/ số 1
open your book /ˈəʊpən jɔː(r) bʊk/ mở quyển sách của bạn
say /seɪ/ nói
sit down /sɪt 'daʊn/ ngồi xuống
stand up /stænd 'ʌp/ đứng lên
point /pɔɪnt/ chỉ
two /tuː/ số 2
write /raɪt/ viết

Trên đây là Từ mới Unit 0 SGK tiếng Anh lớp 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
12 3.535
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 1 - Explore Our World

Xem thêm