Từ vựng tiếng Anh lớp 1 Unit 3 Is it a plane?

Từ vựng tiếng Anh 1 Unit 3 Is it a plane?

Tài liệu Từ vựng tiếng Anh Unit 3 lớp 1 Is it a plane? dưới đây nằm trong bộ đề hướng dẫn Từ mới tiếng Anh lớp 1 Family and Friends national edition theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tổng hợp từ mới tiếng Anh lớp 1 Unit 3 Is it a plane? giúp các em tổng hợp những từ vựng tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong Unit 3 lớp 1.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Từ mới Phiên âm  Định nghĩa
balloon /bəˈluːn/ bóng bay
boy /bɔɪ/ con trai
car /kɑː(r)/ xe ô tô
eight /eɪt/ số 8
girl /ɡɜːl/ con gái
guitar /ɡɪˈtɑː(r)/ ghi ta
hat /hæt/ cái mũ
horse /hɔːs/ con ngựa
insect /ˈɪnsekt/ côn trùng
ill /ɪl/ ốm, bệnh
plane /pleɪn/ máy bay
puppet /ˈpʌpɪt/ con rối
teddy bear /ˈtedi beə(r)/ con gấu bông
seven /ˈsevn/ số 7
robot /ˈrəʊbɒt/ con rô bốt
toy /tɔɪ/ đồ chơi

Trên đây là Từ mới Unit 3 Is it a plane? SGK tiếng Anh Chân trời sáng tạo lớp 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 1.812
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm