Từ vựng tiếng Anh lớp 1 Unit 1 What color is it?

Từ mới tiếng Anh 1 Unit 1 What color is it?

Nằm trong bộ đề hướng dẫn Giải Family and Friends 1 national edition, tài liệu từ vựng tiếng Anh Unit 1 lớp 1 What color is it? dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tổng hợp từ mới tiếng Anh Unit 1 What color is it? gồm từ vựng, phiên âm và định nghĩa giúp các em ghi nhớ từ vựng tiếng Anh lớp 1 theo từng Unit hiệu quả.

* Xem hướng dẫn học Unit 1 lớp 1 What color is it? tại: Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 What color is it? FULL

Từ mới Phiên âm Định nghĩa
black /blæk/ màu đen
blue /bluː/ màu xanh dương
car /kɑː(r)/ xe ô tô, xe hơi
cat /kæt/ con mèo
color /ˈkʌlə(r)/ màu sắc
count /kaʊnt/ đếm
dog /dɒɡ/ con chó
duck /dʌk/ con vịt
four /fɔː(r)/ số 4
good /ɡʊd/ tốt, giỏi
green /ɡriːn/ màu xanh lá cây
in /ɪn/ ở trong
lots of /lɒt ʌv/ nhiều
me /mi/ tôi
red /red/ màu đỏ
three /θriː/ số 3
white /waɪt/ màu trắng
yellow /ˈjeləʊ/ màu vàng
you /ju/ bạn

Trên đây là Từ mới Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 481
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm