Giải SBT tiếng Anh lớp 1 Unit Starter Hello Lesson 4 Numbers

Giải SBT tiếng Anh 1 Unit Starter Hello! Lesson 4

Nằm trong bộ đề Giải Family and Friends 1 national edition, tài liệu giải bài tập SBT tiếng Anh 1 Lesson four: Number Unit Starter: Hello! dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Các bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 1 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức về chữ số tiếng Anh số 1 và số 2.

Xem thêm bài tiếp theo: Giải SBT tiếng Anh lớp 1 Unit Starter Hello Lesson 5 Sounds and letters

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Trace and write the number. Tô và viết số.

Hướng dẫn chung: Học sinh tô chữ số 1 và 2 theo các nét đét đã cho ở các chữ cái 1 và 2 đầu tiên. Sau đó viết thêm 5 chữ cái 1 và 2 ở các chỗ trống tiếp theo. Lưu ý: Học sinh bắt đầu viết chữ số 1 và 2 từ các vị trí tô đậm đã cho trong bài.

Đáp án

1

2

2. Look at the number in the box and draw. Nhìn chữ số trong hộp và vẽ.

Hướng dẫn chung: Học sinh quan sát theo từng hàng. Nhìn chữ số có trong hộp và vẽ số lượng quả táo theo chữ số đã cho.

Ví dụ: Số trong hộp là 2 => vẽ hai quả táo trong ô bên cạnh.

Đáp án

1 - chữ số 1 trong hộp => vẽ 1 quả táo trong ô đã cho.

2 - chữ số 2 trong hộp => vẽ 2 quả táo trong ô đã cho.

3. Color the number 1 và 2. Tô màu chữ số 1 và 2

Hướng dẫn chung: Hoc sinh tô màu chữ số 1 và 2 trong sách bài tập.

Đáp án:

Chữ số 1 và 2 ở vị trí đầu tiên và thứ hai trong hàng.

Trên đây là Hướng dẫn giải SBT tiếng Anh trang 6 Family and Friends 1 National Edition. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 872
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 1 - Family and Friends

    Xem thêm