Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập A/ An nâng cao

Bài tập Tiếng Anh lớp 1 Unit 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Bài tập A/An nâng cao nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập A/An nâng cao

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Lý thuyết

- A/ An dùng cho các danh từ đếm được, số ít (số ít tức là chỉ có số lượng là một)

AN

A

- Cho những từ bắt đầu là một nguyên âm, bắt đầu bằng các chứ cái “U, E, O, A, I”

- Cho các trường hợp còn lại, tức là những từ bắt đầu là một phụ âm

Bài tập A/An nâng cao

An elephant

Bài tập A/An nâng cao

A book

II. Bài tập luyện tập

Exercise 1: Circle the correct answer

Bài tập A/An nâng cao

1. A/ An cake

Bài tập A/An nâng cao

2. A/ An onion

Bài tập A/An nâng cao

3. A/ An apple

Bài tập A/An nâng cao

4. A/ An pencil

Bài tập A/An nâng cao

5. A/ An umbrella

Bài tập A/An nâng cao

6. A/ An ruler

Bài tập A/An nâng cao

7. A/ An desk

Bài tập A/An nâng cao

8. A/ An chair

Bài tập A/An nâng cao

9. A/ An elephant

Exercise 2: Write the words in correct column

Bài tập A/An nâng cao

A

An

____________ ____________

____________ ____________

____________ ____________

____________

____________

____________

Exercise 3: Write “A” or “An”

Bài tập A/An nâng cao

1. _______ lion

Bài tập A/An nâng cao

2. _______ iguana

Bài tập A/An nâng cao

3. _______ pineapple

Bài tập A/An nâng cao

4. _______ biscuit

Bài tập A/An nâng cao

5. _______ onion

Bài tập A/An nâng cao

6. _______ ostrich

Đáp án bài tập luyện tập

Exercise 1: Circle the correct answer

1. A cake

2. An onion

3. An apple

4. A pencil

5. An umbrella

6. A ruler

7. A desk

8. A chair

9. An elephant

Exercise 2: Write the words in correct column

A

An

Bag

Book

Ruler

Pencil

Notebook

Pen

Eraser

Atlas

Exercise 3: Write “A” or “An”

1. A lion

2. An iguana

3. A pineapple

4. A biscuit

5. An onion

6. An ostrich

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập A/An nâng cao. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 1 Unit Starter nâng cao, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 1 - Explore Our World

    Xem thêm