Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 2 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and match

1. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

A. rice

2. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

B. shorts

3. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

C. fifteen

4. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

D. queen

5. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

E. hippo

II/ Look and write

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

1. _____________

2. _____________

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

3. _____________

4. _____________

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. is/ wearing/ He/ a/ T-shirt/ shorts/ and/

_________________________________________________

2. running/ zebra/ Is/ the/ ?/

_________________________________________________

3. like/ you/ orange juice/ Do/ ?/

_________________________________________________

4. sliver/ wants/ The/ prince

_________________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

I/ Look at the picture and match

1. C

2. A

3. E

4. B

5. D

II/ Look and write

1. crocodile

2. shoes

3. bread

4. coat

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. He is wearing a T-shirt and shorts.

2. Is the zebra running?

3. Do you like orange juice?

4. The prince wants silver.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1, Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.466
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 Xem thêm