Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 2 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

1. g _ r a f f _

2. c _ i c _ _ n

3. _ h _ e _

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

4. _ r _ g

5. _ o o _ i _ s

6. s _ i _ t

Exercise 2: Look at the pictures and answer the questions

1. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Is he walking?

__________________

2. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

What is he wearing

He is wearing ________ and ________

3. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

How many books?

____________________

4. Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

What is it?

______________________

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. mother/ My/ wearing/ dress/ is/ a/ pink/ ./

_________________________________________________

2. milk?/ like/ Do/ you/

_________________________________________________

3. hat/ a/ it/ Is/ ?/

_________________________________________________

4. are/ old/ you?/ How/

_________________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh - Đề 1

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

1. giraffe

2. chicken

3. shoes

4. frog

5. cookies

6. skirt

Exercise 2: Look at the pictures and answer the questions

1. No, he isn’t

2. He is wearing a T-shirt and shorts

3. Five books

4. It’s a parrot

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. My mother is wearing a pink dress

2. Do you like milk?

3. Is it a hat?

4. How old are you?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi học kì 2 lớp 2 Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như 1000 Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 Tải nhiều, Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.524
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm