Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: ho[email protected].com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
Bộ đề thi học 1 lp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
Exercise 1: Look at the picture and match
1.
A. Board
2.
B. Thirsty
3.
C. Ride a horse
4.
D. Play football
5.
E. Pencil case
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: ho[email protected].com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
Exercise 2: Count and write
1. ___________ pencils
2. ___________ cats
3. ___________ cars
Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences
1. dad/ is/ This/ Rosy’s/ ./
_______________________________________________
2. angry/ ?/ Are/ they
_______________________________________________
3. orange/ is/ This/ an/ ./
_______________________________________________
4. name/ What/ your/ is/ ?/
_______________________________________________
5. my/ is/ bedroom/ This
_______________________________________________
-The end-
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: ho[email protected].com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
Đề 2
Exercise 1: Look at the picture and answer the questions
1.
What colour is it?
____________________________
2.
What is it?
____________________________
3.
What is it?
____________________________
4.
Is it a doll?
____________________________
5.
Are these sock?
____________________________
Exercise 2: Complete the words

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2

Xin giới thiệu đến quý độc giả Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 2 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm nhiều đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1:

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như 1000 Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 Tải nhiều, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.287
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 Xem thêm