Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 2 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and complete

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

1. p_____________

2. t_____________

3. k_____________

4. d_____________

Exercise 2: Complete the sentences

are

aren’t

is

isn’t

1. Are they happy? Yes, they _________.

2. Is he tried? Yes, he ______.

3. Is she scared? No, she ________.

4. Are you hot? No, we ________.

Exercise 3: Look at the picture and match

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

A. computer

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

B. poster

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

C. salad

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

D. bath

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

E. cold

Exercise 4: Read and circle the correct answer

Hello! My name’s Daisy. I’m eight. This is my classroom. There are three tables and eight chairs. That is my teacher, Miss Green. She is in front of the board. There are two computers in my classroom. There are pictures on the wall. There’s a big cupboard and four drawers. There are lots of pegs. My peg is blue. This is my bag. It’s yellow.

1. How many tables are there?

three/ four

2. How many chair are there?

nine/ eight

3. How many computers are there?

three/ two

4. What color is Daisy’s peg?

blue/ brown

-The end-

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh - Đề 3

Exercise 1: Look at the picture and complete

1. Pizza

2. Train

3. Kite

4. Desk

Exercise 2: Complete the sentences

1.Are they happy? Yes, they ____are_____.

2.Is he tried? Yes, he ___is___.

3.Is she scared? No, she ___isn’t_____.

4.Are you hot? No, we ___aren’t_____.

Exercise 3: Look at the picture and match

1. C

2. A

3. B

4. E

5. D

Exercise 4: Read and circle the correct answer

1. three

2. eight

3. two

4. blue

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như 1000 Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 Tải nhiều, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.648
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm