Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Add/ Subtract Like Fractions

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Add/ Subtract Like Fractions

Với nội dung trình bày rõ ràng, khoa học, Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Add/ Subtract Like Fractions gồm nhiều hình ảnh sinh động, không quá nhiều chữ làm các em khó tiếp thu mà tập trung vào các hình ảnh minh họa sẽ giúp giáo viên truyền tải kiến thức cho học sinh để các em biết cách cộng – trừ hai phân số có cùng mẫu số, hai phân số không cùng mẫu số trong bài học của học sinh dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô, các em học sinh cùng tham khảo.

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Addition Crosswords

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Missing Addends, Mixed Addition and Subtraction

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Adding 3 Digit Numbers

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Add/ Subtract Like Fractions

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Add/ Subtract Like Fractions có đáp án

Cộng hai phân số

Trừ phân số cùng mẫu

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: 3 Digit Numbers

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Counting Numbers up to 1,000

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Comparing & Ordering

Sách Toán Song Ngữ Việt - Anh lớp 2

Sách giáo khoa song ngữ

Violympic - Toán tiếng anh lớp 2

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Skip Counting by 1 Digit

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Odd & Even Numbers

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Ordinal Numbers

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 vòng 1 năm 2015 - 2016

Đánh giá bài viết
12 1.455
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm