Đề luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 2 có đáp án

Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng bắt đầu được mở rộng cho khối học sinh lớp 2 từ năm học 2015 - 2016. Mời các em học sinh tham khảo bài test Đề luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 trên trang VnDoc.com để thử sức mình với cuộc thi này và chuẩn bị cho kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 năm 2016 - 2017 nhé! Chúc các em làm bài tốt!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 10 năm 2015 - 2016

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 2 các môn

TEST ONLINE: Đề luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2

Exam number 1: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 2 có đáp án

Answer:

(1) = ........; (2) = ........; (3) = ........; (4) = ........; (6) = .........; (8) = ......; (10) = .........; (11) = .......; (13) = ........; (16) = .........

Exam number 2: Cóc vàng tài ba

Question 1:

In this picture, who is the tallest?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4

 • a. zebra
 • b. giraffe
 • c. elephant
 • d. lion

Question 2:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4

Fill the picture suitable in?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4

 • a. Hình a
 • b. Hình b
 • c. Hình c
 • d. Hình d

Question 3:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4

 • a/ 59
 • b/ 58
 • c/ 60
 • d/ 61

Question 4:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4

 • a/ 54
 • b/ 57
 • c/ 67
 • d/ 64

Question 5:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4

If Mai buys one apple and one orange then Mai have to pay ......$

 • a/ 15
 • b/ 17
 • c/ 16
 • d/ 14

Question 6:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 4 có đáp án

In this figure, how many triangles are there?

 • a/ 9
 • b/ 7
 • c/ 12
 • d/ 8

Question 7:

 • a/ 44
 • b/ 43
 • c/ 37
 • d/ 34

Question 8:

 • a/ 100
 • b/ 75
 • c/ 80
 • d/ 98

Question 9:

How many minutes did the party last?

Answer: The party lasted ...... minutes.

 • a/ 70
 • b/ 60
 • c/ 90
 • d/ 80

Question 10:

 • a/ 11
 • b/ 18
 • c/ 13
 • d/ 19
Đánh giá bài viết
11 3.295
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm