Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 là bộ tài liệu mà VnDoc đã biên tập và sưu tầm muốn gửi tới các bạn học sinh, bao gồm ma trận đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 chuẩn 4 mức theo Thông tư 22. Mời các thầy cô cùng tham khảo.

1. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đọc hiểu văn bản :

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung bài đọc.

- Nêu được cảm nghĩ của câu chuyện.

Số câu

2

.

2

1

1

4

2

Câu số

1,2

3,4

7

8

1,2,3,4

7,8

Số điểm

1

1

1

1

2

2

Kiến thức Tiếng Việt:

- Nhận biết được câu đã cho thuộc mẫu câu nào?

- Đặt câu theo mẫu câu: Ai thế nào?

- Đặt dấu câu…

Số câu

1

1

1

1

1

Câu số

5

6

9

5,6

9

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

TỔNG

Số câu

3

3

2

1

6

3

Số điểm

1,5

1,5

2

1

3

3

2. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán

1.1. Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100.

Số câu

1

1

1

1

1

3

2

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

2,0

Đại lượng và đo đại lượng: đề-xi-mét, ki-lô-gam. lít. Xem đồng hồ.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

2,0

1,0

2,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình tứ giác.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Tổng

Số câu

2

2

1

1

2

1

5

4

Số điểm

2,0

2,0

1,0

1,0

3,0

1,0

5,0

5,0

1.2. Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán

STT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1

Số học

Số câu

01

01

02

01

5

Câu số

………

….

…..

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

2

Câu số

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

2

Câu số

Tổng số câu

3

2

3

1

9

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2019 - 2020 được tải nhiều nhất:

Ma trận đề thi lớp 2 được biên soạn rất chi tiết và chuẩn theo Thông tư 22, đã đánh giá kỹ năng, kiến thức trong chương trình lớp 2 học kì 1. Các thầy cô có thể tải về và lấy làm tài liệu ra đề thi chính thức cho các em học sinh làm nhé!

Ngoài Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22, các bạn tham khảo luyện tập, củng cố các dạng bài tập Toán 2 Tiếng Việt lớp 2 để chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 2 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc chi tiết và liên tục cập nhật cho các thầy cô, các bậc phụ huynh cho con em mình ôn tập.

Đánh giá bài viết
3 5.318
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt Xem thêm