Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 có đáp án là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả nhất. Chúc các em học tốt và thi tốt.

1. Đề bài Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số liền trước của 80 là:

A. 79

B. 80

C. 81

D. 82

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 60 cm = …. dm là:

A. 6 dm

B. 6

C. 60

D. 6 cm

Câu 3. Dãy số nào sau đây được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 46; 37; 52; 28

B. 28; 37; 46; 52

C. 52; 46; 37; 28

D. 52; 37; 46; 28

Câu 4. Số lớn hơn 74 và nhỏ hơn 76 là:

A. 73

B. 77

C. 75

D. 76

Câu 5. Hiệu của 64 và 31 là:

A. 33

B. 77

C. 95

D. 34

Câu 6. Hồng có 22 quyển truyện tranh. Nếu lấy bớt của Hồng 5 quyển thì còn lại bao nhiêu quyển truyện tranh?

Hồng còn lại số quyển truyện tranh là:

A. 27

B. 17

C. 22

D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm

Bài 1. (2 điểm) Tìm x, biết:

x + 15 = 41

x – 23 = 39

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

44 + 37

95 – 58

38 + 56

66 – 8

Bài 3. (1,5 điểm) Hình vẽ bên có bao nhiêu tứ giác?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Bài 4. (1,5 điểm). Có hai thùng dầu. Thùng thứ nhất chứa 33 lít dầu. Thùng thứ nhất chứa nhiều hơn thùng thứ hai 8 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. A. 79

Câu 2. B. 6

Câu 3. C. 52; 46; 37; 28

Câu 4. C. 75

Câu 5. A. 33

Câu 6. B. 17

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1.

a. x + 15 = 41

x = 41 - 15

x = 26

b. x – 23 = 39

x = 39 + 23

x = 62

Bài 2.

44 + 37 = 81

95 – 58 = 37

38 + 56 = 94

66 – 8 = 58

Bài 3. Hình vẽ bên có 3 tứ giác.

Bài 4. Thùng thứ hai chứa số lít dầu là:

33 - 8 = 27 (l)

Đáp số: 27 lít dầu.

3. Đề bài Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a/ 85 – 39 =?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 =?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết các số vào ô trống

Đọc

Viết

Chín mươi chín

Bảy mươi hai

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 57

26 + 38

92 – 75

100 - 62

Bài 4: Tìm x

a/ x – 22 = 38

b/ x + 14 = 31 + 6

c/ 56 - x = 16

d/ x+ 12 = 34 - 11

Bài 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 ki-lô-gam đường, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng ki-lô-gam đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài 6: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Hình vẽ trên có…………. hình tam giác.

4. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 1:

a/ B. 46

b/ B. 39

Bài 2:

Đọc

Viết

Chín mươi chín

99

Bảy mươi hai

72

Bài 3:

43 + 57 = 100

26 + 38 = 64

92 – 75 = 17

100 - 62 = 38

Bài 4:

a/ x – 22 = 38

x = 38 + 22

x = 60

b/ x + 14 = 31 + 6

x + 14 = 37

x = 37 - 14

x = 23

c/ 56 - x = 16

x = 56 -16

x = 40

d/ x + 12 = 34 - 11

x + 12 = 23

x = 23 - 12

x = 11

Bài 5:

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số ki lô gam đường là:

45 - 24 = 21 (kg)

Đáp số: 21 ki-lô-gam đường

Bài 6:

Hình vẽ trên có 6 hình tam giác.

5. Đề bài: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 3

(Thời gian làm bài 40 phút)

Câu 1: Phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 7

A. 13 - 7

B. 13 - 6

C. 13 - 5

D. 13 - 4

Câu 2: “Năm mươi lăm đề - xi – mét” viết là:

A. 35 cm

B. 35dm

C. 55 cm

D. 55 dm

Bài 3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 3

a) Số tam giác trong hình trên

A: 2

B: 3

C: 4

D: 5

b) Số tứ giác trong hình trên là

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

Bài 4: Tính:

15 kg + 5 kg =

27 kg - 7 kg =

36 kg + 6 kg =

38 kg - 4 kg =

49 kg + 16 kg =

65 kg - 25 kg =

Bài 5: Thùng thứ nhất có 19 lít dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 4 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài 6: Bạn Hoàng có 36 viên bi, bạn Bắc có 54 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 7: Với 3 chữ số: 16, 23, 39. Hãy lập các phép tính đúng.

6. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 3

Bài 1.

A. 13 - 7

Bài 2:

D. 55 dm

Bài 3.

a) B: 3

b) C: 3

Bài 4:

15 kg + 5 kg = 20 kg

27 kg - 7 kg = 20 kg

36 kg + 6 kg = 42 kg

38 kg - 4 kg = 34 kg

49 kg + 16 kg = 65 kg

65 kg - 25 kg = 40 kg

Bài 5:

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

19 - 4 = 15 (l)

Đáp số: 15 lít dầu.

Bài 6:

Cả hai bạn có số viên bi là:

36 + 54 = 90 (viên bi)

Đáp số: 90 viên bi.

Bài 7: Với 3 chữ số: 16, 23, 39, các em sẽ lập được các phép tính sau:

16 + 23 = 39

39 - 16 = 23

39 - 23 = 16.

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 gồm có 12 đề thi, gồm trắc nghiệm và tự luận với các chủ đề tương ứng, các thầy cô nên cho các em rèn luyện kỹ năng để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 có đáp án. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
9 14.205
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm