Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 3 là tài liệu ôn thi, giúp các em làm tốt việc ôn tập môn Toán học kì 1 sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Chúc các en ôn tập cuối kì 1 lớp 2 đạt kết quả tốt nhất.

1. Bảng ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

Bảng ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

Câu 1: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

Câu 2: Xem tờ lịch tháng 9 rồi chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm: (1 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

(tư, năm, sáu, bảy)

Ngày 5 tháng 9 là thứ …..

Câu 3. Tính (1 điểm)

18kg – 9kg =

52l – 4l =

37 + 5 =

64cm + 8cm =

Câu 4: Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm: (1 điểm)

35 + 15....80 – 10 - 15

Câu 5: Quan sát hình rồi khoanh vào đáp án đúng: (1 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

Trong hình vẽ trên có mấy hình tam giác?

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

D. 5 hình

Câu 6: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

24 + 16

37 + 55

97 – 9

51 – 28

Câu 7. Điền Đ hoặc S vào chỗ chấm: (1 điểm)

A. 100 – 80 = 20 ….

B. 10 + 5 – 7 = 9 ….

C. 30 + 20 = 50 ….

D. 12 – 4 – 2 = 7 ….

Câu 8: Tìm x: (1 điểm)

a, x + 48 = 63

b, x – 24 = 16

Câu 9: Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)

Bài giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 10. Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số. (1 điểm)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

Câu 1. (1 điểm: mỗi phép tính nối đúng 0,25 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

Câu 2. (1 điểm)

Ngày 5 tháng 9 là thứ bảy.

Câu 3: (1 điểm: mỗi phép tính đúng 0,25 điểm)

18 kg – 9kg = 9kg

37 + 5 = 43

52l – 4l = 48l

64cm + 8cm = 72 cm

Câu 4. (1 điểm)

50 < 55

Câu 5. (1 điểm) B

Câu 6. (1 điểm: mỗi phép tính đúng 0,25 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

Câu 7. (1 điểm: mỗi ý đúng 0,25 điểm)

A- Đ;

B - S;

C - Đ;

D - S

Câu 8. (1 điểm: mỗi câu đúng 0,5 điểm)

a, x + 48 = 63

x = 63 – 48

x = 15

b, x – 24 = 16

x = 16 + 24

x = 40

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải:

Số con gà nhà cô Tư nuôi là: (0,25 điểm)

100 – 17 = 83 (con gà) (0,5 điểm)

Đáp số: 83 con gà. (0,25 điểm)

Câu 10. (1 điểm)

Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10 (0,25 điểm)

Số lớn nhất có một chữ số là: 9 (0,25 điểm)

Hiệu là: 10 – 9 = 1 (0,5 điểm).

Muốn ôn thi có hiệu quả, các bạn cần hệ thống lại được kiến thức môn Toán học kì 1, cần ôn tập phần kiến thức trọng tâm nào? Các bạn cũng cần lập kế hoạch sử dụng thời gian cụ thể, ôn tập tất cả các vấn đề có trong kì thi như thế nào: Chuyên đề nào nên học trước, chương nào của kì 1 nên tập trung ôn. Các bạn nhớ tự liệt kê và hệ thống lại để ôn luyện ngắn gọn và hiệu quả nhất nhé! Có thể xem thêm các đề thi hay khác như:

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 3. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
2 4.529
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm