Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2019 - 2020 đầy đủ các môn

Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2019 - 2020 đầy đủ các môn bao gồm đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tự nhiên xã hội, Đạo Đức, Tin Học, là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả nhất.

1. Đề bài Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số liền trước của 80 là:

A. 79

B. 80

C. 81

D. 82

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 60 cm = …. dm là:

A. 6 dm

B. 6

C. 60

D. 6 cm

Câu 3. Dãy số nào sau đây được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 46; 37; 52; 28

B. 28; 37; 46; 52

C. 52; 46; 37; 28

D. 52; 37; 46; 28

Câu 4. Số lớn hơn 74 và nhỏ hơn 76 là:

A. 73

B. 77

C. 75

D. 76

Câu 5. Hiệu của 64 và 31 là:

A. 33

B. 77

C. 95

D. 34

Câu 6. Hồng có 22 quyển truyện tranh. Nếu lấy bớt của Hồng 5 quyển thì còn lại bao nhiêu quyển truyện tranh?

Hồng còn lại số quyển truyện tranh là:

A. 27

B. 17

C. 22

D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm

Bài 1. (2 điểm) Tìm x, biết:

x + 15 = 41

x – 23 = 39

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

44 + 37

95 – 58

38 + 56

66 – 8

Bài 3. (1,5 điểm) Hình vẽ bên có bao nhiêu tứ giác?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Bài 4. (1,5 điểm). Có hai thùng dầu. Thùng thứ nhất chứa 33 lít dầu. Thùng thứ nhất chứa nhiều hơn thùng thứ hai 8 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. A. 79

Câu 2. B. 6

Câu 3. C. 52; 46; 37; 28

Câu 4. C. 75

Câu 5. A. 33

Câu 6. B. 17

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1.

a. x + 15 = 41

x = 41 - 15

x = 26

b. x – 23 = 39

x = 39 + 23

x = 62

Bài 2.

44 + 37 = 81

95 – 58 = 37

38 + 56 = 94

66 – 8 = 58

Bài 3. Hình vẽ bên có 3 tứ giác.

Bài 4. Thùng thứ hai chứa số lít dầu là:

33 - 8 = 27 (l)

Đáp số: 27 lít dầu.

3. Đề bài Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a/ 85 – 39 =?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 =?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết các số vào ô trống

Đọc

Viết

Chín mươi chín

Bảy mươi hai

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 57

26 + 38

92 – 75

100 - 62

Bài 4: Tìm x

a/ x – 22 = 38

b/ x + 14 = 31 + 6

c/ 56 - x = 16

d/ x+ 12 = 34 - 11

Bài 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 ki-lô-gam đường, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng ki-lô-gam đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài 6: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Hình vẽ trên có…………. hình tam giác.

4. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 1:

a/ B. 46

b/ B. 39

Bài 2:

Đọc

Viết

Chín mươi chín

99

Bảy mươi hai

72

Bài 3:

43 + 57 = 100

26 + 38 = 64

92 – 75 = 17

100 - 62 = 38

Bài 4:

a/ x – 22 = 38

x = 38 + 22

x = 60

b/ x + 14 = 31 + 6

x + 14 = 37

x = 37 - 14

x = 23

c/ 56 - x = 16

x = 56 -16

x = 40

d/ x + 12 = 34 - 11

x + 12 = 23

x = 23 - 12

x = 11

Bài 5:

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số ki lô gam đường là:

45 - 24 = 21 (kg)

Đáp số: 21 ki-lô-gam đường

Bài 6:

Hình vẽ trên có 6 hình tam giác.

5. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)

Bài đọc: Tiếng võng kêu (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 117).

- Đọc hai khổ thơ đầu.

- Trả lời câu hỏi: Những từ ngữ nào tả em bé đang ngủ rất đáng yêu?

II. Đọc hiểu: (4 điểm)

Bài đọc: Hai anh em (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 119).

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng:

1. Người em đã quan tâm đến người anh như thế nào?

a. Chia lúa công bằng cho người anh.

b. Lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của người anh.

c. Không giành lấy phần lúa nhiều hơn.

d. Chọn phần lúa ít hơn.

2. Người anh đã quan tâm đến người em như thế nào?

a. Chia phần lúa cho người em nhiều hơn.

b. Gánh vác hết công việc cho người em.

c. Lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của người em.

d. Tất cả các ý trên.

3. Hai anh em có điểm gì giống nhau?

a. Không ích kỉ, biết nghĩ đến tình anh em ruột thịt.

b. Biết đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

c. Biết trân trọng tình cảm an hem.

d. Tất cả các ý trên.

4. Câu chuyện khuyên chúng ta đều gì?

a. Anh em trong gia đình phải nhường nhịn lẫn nhau.

b. Anh em trong gia đình phải yêu thương đùm bọc nhau.

c. Anh em trong gia đình phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

d. Các ý trên đều đúng.

B. Kiểm tra viết: (10 điểm)

I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm)

Bài viết: Bé Hoa

(Đoạn viết: Bây giờ … đến ru em ngủ).

II. Tập làm văn: (5 điểm)

Viết đoạn văn từ 3 đến 7 câu kể về một người thân của em.

6. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1

A. Kiểm tra đọc:

I. Đọc thành tiếng:

Trả lời câu hỏi: Những từ ngữ tả em bé đang ngủ rất đáng yêu: tóc bay phơ phất, vương vương nụ cười.

II. Đọc hiểu:

1. Người em đã quan tâm đến người anh bằng cách lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của người anh. => Đáp án b

2. Người anh đã quan tâm đến người em bằng cách lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của người em. => Đáp án c

3. Hai anh em có điểm giống nhau là không ích kỉ, biết nghĩ đến tình anh em ruột thịt, biết đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, biết trân trọng tình cảm anh em => Đáp án d

4. Câu chuyện khuyên chúng ta anh em trong gia đình phải nhường nhịn lẫn nhau, yêu thương đùm bọc nhau và quan tâm chăm sóc lẫn nhau => Đáp án d

B. Kiểm tra viết:

II. Tập làm văn:

Viết đoạn văn từ 3 đến 7 câu kể về một người thân của em.

* Gợi ý làm bài:

Có thể viết theo gợi ý sau:

- Người thân của em là ai? Làm việc (hay học tập) ở đâu?

- Người thân mà em kể đã để lại cho em những ấn tượng gì?

- Tình cảm của em đối với người thân ấy như thế nào?

Đoạn văn mẫu tham khảo:

Trong gia đình, người em luôn kính trọng và tin yêu nhất là bố. Bố em năm nay ngoài ba mươi tuổi. Bố là bộ đội, cũng là kỹ sư giỏi. Mái tóc đen nhánh của bố luôn được cắt gọn gàng. Bố thường mặc những chiếc áo phông trông rất trẻ trung. Những lúc mặc quân phục, trông bố rất oai phong, Bố em là người tận tụy trong công việc. Nhìn những cây cầu mới được dựng lên, em càng thấy hiểu về công việc của bố và càng tự hào về bố hơn. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bố vẫn luôn chăm lo cho gia đình. Không chỉ giúp mẹ việc nhà, bố còn dạy em học mỗi tối. Bố đúng là người bố tuyệt vời của em.

7. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 2

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)

Bài đọc: Há miệng chờ sung (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 109).

- Đọc từ đầu … đến rơi chệch ra ngoài.

- Trả lời câu hỏi: Anh chàng lười nằm dưới gốc cây sung để làm gì?

II. Đọc hiểu: (4 điểm)

Bài đọc: Bông hoa Niềm Vui (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 104).

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng:

1. Mới sớm tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để làm gì?

a. Tìm bông cúc trắng.

b. Tìm bông hoa dạ lan hương.

c. Tìm bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui.

d. Tất cả các ý trên.

2. Vì sao Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui?

a. Bông hoa rất đẹp.

b. Bông hoa rất quý.

c. Vườn hoa được mọi người vun trồng để làm tăng vẻ đẹp của trường.

d. Chi sợ cô giáo phê bình.

3. Theo em, bạn Chi có những đức tính gì đáng quý?

a. Hiếu thảo với bố mẹ.

b. Biết bảo vệ vườn hoa chung.

c. Lễ phép và thật thà với cô giáo.

d. Tất cả các ý trên.

4. Trong bài Bông hoa Niềm Vui, những từ nào chỉ người?

a. Bông hoa.

b. Chi, bố mẹ, cô giáo, mọi người.

c. Niềm Vui.

d. Nhân hậu.

B. Kiểm tra viết: (10 điểm)

I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm)

Bài viết: Quà của bố (Từ Bố đi câu về … đến thơm lừng) (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 106)

II. Tập làm văn: (5 điểm) Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về anh (chị) ruột của em.

8. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 2

A. Kiểm tra đọc:

I. Đọc thành tiếng:

Trả lời câu hỏi: Anh chàng lười nằm dưới gốc cây sung để há miệng thật to, chờ cho sung rụng vào thì ăn.

II. Đọc hiểu:

1. Mới sớm tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui => Đáp án c

2. Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui vì nhà trường có nội quy không ai được ngắt hoa trong vườn trường mà chỉ được tới ngắm, mọi người vun trồng và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa => Đáp án c

3. Bạn Chi có những đức tính đáng quý là hiếu thảo với bố mẹ, là một học sinh ngoan ngoãn, trung thực, biết tuân thủ nội quy nhà trường => Đáp án d

4. Trong bài Bông hoa Niềm Vui, những từ chỉ người là Chi, bố mẹ, cô giáo, mọi người => Đáp án b

B. Kiểm tra viết:

II. Tập làm văn: Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về anh (chị) ruột của em.

* Gợi ý làm bài:

Có thể viết theo gợi ý sau:

- Anh (chị) của em tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Đang học lớp mấy? Trường nào?

- Anh (chị) của em yêu quý và chăm sóc em như thế nào?

- Em có suy nghĩ gì về anh (chị) của em?

Đoạn văn mẫu tham khảo:

Chị Thư là chị cả của em. Năm nay, chị học lớp Tám. Chị rất chăm học nên học giỏi đều các môn. Không những chăm lo việc học mà chị còn chăm lo việc nhà để đỡ đần cho bố mẹ em. Chị luôn sắp xếp thời gian để hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình và giúp đỡ em cùng tiến như chị. Chị mong em học giỏi và có nhiều niềm vui. Em rất yêu chị Thư, chị là tấm gương sáng để em noi theo.

9. Đề thi học kì 1 môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 năm 2019 - 2020

A. Trắc nghiệm đề thi môn Tự nhiên và xã hội 2 (5 điểm)

Câu 1. Để cột sống không bị cong vẹo, em phải tập mang vác vật nặng đúng hay sai? (1 điểm)

a. Đúng

b. Sai

Câu 2: Bị muỗi đốt sẽ: (1 điểm)

a, Đau đầu

b, Không sao

c, Có thể bị đau bụng

d, Có thể bị bệnh sốt xuất huyết

Câu 3. Ăn sạch, uống sạch để đề phòng bệnh giun đúng hay sai? (1 điểm)

a. Đúng

b. Sai

Câu 4. Khi mình hoặc người khác bị ngộ độc cần báo cho người lớn biết đúng hay sai? (1 điểm)

a. Đúng

b. Sai

Câu 5. Vì sao một số người bị ngộ độc? (1 điểm)

a, Ăn uống hợp vệ sinh.

b, Ăn thức ăn sống và Ăn thức ăn ôi thiu.

c, Ăn thức ăn đã được làm chín

d, Ăn hoa quả tươi

B. Tự luận đề thi môn Tự nhiên và xã hội 2: (5 điểm)

Câu 1: Bạn nên làm gì để giữ sạch môi trường? (1 điểm)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 2: (2 điểm)

Trong giờ ra chơi, chúng ta nên và không nên làm gì để phòng tránh ngã?

a) Nên: (1 điểm)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

b) Không nên: (1 điểm)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 3: Viết tên các con vật vào bảng sao cho phù hợp. (1 điểm)

Tên các con vật có ích

Tên các con vật có hại

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Câu 4: 1 điểm

Chọn từ ngữ trong khung để điền vào chỗ ... cho phù hợp.

Mật, nước bọt, dịch tụy

Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa. Các tuyến tiêu hóa tiết ra các dịch tiêu hóa. Ví dụ: Tuyến nước bọt tiết ra ........., gan tiết ra .........., tụy tiết ra ............

10. Đề thi học kì 1 môn Tin Học lớp 2 năm 2019 - 2020

I, Trắc nghiệm đề thi môn Tin Học lớp 2 (5 điểm)

Câu 1: Máy tính giúp em làm được những công việc gì? (1 điểm)

A. Học làm toán

B. Học vẽ

C. Học gõ 10 ngón tay

D. Cả 3 ý A,B,C

Câu 2: Để tắt máy tính đúng cách em thực hiện thao tác nào? (1 điểm)

A. Tắt công tắc trên thân máy tính.

B. Nháy chọn nút Start >> Turn off computer >> Turn off

C. Rút dây điện

Câu 3: Chuột máy tính có mấy nút? (1 điểm)

A. 1 nút

B. 2 nút

C. 3 nút

Câu 4: Bàn phím dùng để làm gì? (1 điểm)

A, Gõ chữ

B, Tô chữ

C, Vẽ chữ

Câu 5: Máy tính để bàn có mấy bộ phận cơ bản nhất? (1 điểm)

A. 2 bộ phận

B. 3 bộ phận

C. 4 bộ phận

II. Tự luận đề thi môn Tin Học lớp 2 (5 điểm)

Em hãy thực hiện thao tác bật và tắt máy tính.

11. Đề thi học kì 1 môn Đạo Đức lớp 2 năm 2019 - 2020

A. Trắc nghiệm đề thi môn Đạo Đức lớp 2:

Câu 1: Khi thấy bạn hái hoa, phá cây ở nơi công cộng.

A. Mặc bạn, không quan tâm.

B. Cùng hái hoa, phá cây với bạn.

C. Khuyên ngăn bạn.

D. Lại đánh mắng bạn..

Câu 2: Để cư xử tốt với bạn, các em nên làm gì?

A. Cùng học bài, vui chơi với bạn.

B. Trêu chọc, đánh nhau, làm bạn tức giận;

C. Không giúp bạn, khi bạn gặp khó khăn;

D. Để bạn vui chơi một mình.

Câu 3: Khi đưa vật gì cho thầy giáo cô giáo,em phải đưa như thế nào?

A. Đưa bằng tay trái

B. Đưa bằng một tay

C. Đưa bằng tay phải.

D. Đưa bằng hai tay.

Câu 4: Hành vi nào là đúng?

A. Cùng bạn học bài;

B. Vừa đi vừa giật tóc bạn;

C. Làm bạn ngã;

D. Xé sách vở của bạn

Câu 5: Đi bộ như thế nào là đúng quy định đối với đường không có vỉa hè?

A. Đi sát lề đường bên tay phải.

B. Đi sát lề đường bên tay trái;

C. Đi ra giữa lòng đường.

D. Vừa đi vừa nô nghịch.

Câu 6: Muốn có nhiều bạn em phải làm gì?

A. Trêu chọc bạn;

B. Cư xử tốt với bạn khi cùng học cùng chơi

C. Không cho bạn mượn đồ của mình.

D. Bạn muốn chơi nhưng mình không chơi với bạn.

Câu 7: Khi nào cần nói lời cần nói lời cảm ơn?

A. Khi được người khác quan tâm giúp đỡ.

B. Khi làm phiền người khác.

C. Khi giúp đỡ người khác.

D. Khi người khác giúp đỡ việc lớn.

II. Tự luận đề thi môn Đạo Đức lớp 2

Bài 1: Hãy ghi chữ Đ vào trước ý kiến mà em tán thành, chữ S vào trước những ý mà em không tán thành.

1. Nhà cửa sạch sẽ có lợi cho sức khoẻ.

2. Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ giúp em mau tiến bộ.

3. Chỉ cần nhận lỗi khi biết người khác biết mình mắc lỗi.

4. Đi hàng ba dưới lòng đường giao thông.

5. Không nên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bài 2: Nêu cách ứng xử phù hợp trong các tình huống sau:

a) Minh đang ngồi xem một chương trình ti vi rất hay. Mẹ nhắc Minh đã đến giờ đi ngủ.

Nếu em là Minh em sẽ làm gì?

b) Linh đang học bài, mẹ mang đến cho Linh một cốc sữa ấm

Nếu em là Linh em sẽ làm gì?

c, Trang đang đi học chuẩn bị vào lớp thì gặp cô giáo chủ nhiệm cũ

Nếu là Trang em sẽ làm gì?

12. Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

I. Look at the pictures and matching:

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020

II. Fill in the blank: (Điền vào chỗ trống)

1. h__ll__

2. goo__ a__te__no__n

3. __welv__

4. M__n__ay

5. fa__h__r

6. __eac__er

III. Complete the dialogue: (Hoàn thành bài đôi thoại sau)

1. Mai: Hello, I________ Mai. What ____ your _______?

Nam: Hello, _________. I __________Nam.

_________ to ________ meet _________

Mai: Nice to _______ you, ___________

2. Miss Hien: __________ morning, My _________ is Miss Hien.

Bao: Good _________ ________ Hien. I ________ Bao

Nice _______ _________you.

Miss Hien: _________ to _________ ____________, too.

IV. Translate into English: (Dịch sang tiếng Anh)

1. Con cá

2. Cục tẩy, gôm

3. Thứ Bảy

4. Đói bụng

5. Ném, vứt

6. Nhảy

13. Đáp án Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

I. Look at the pictures and matching:

1. c; 2. g; 3. f; 4. a; 5. e; 6. b; 7. d; 8. h

II. Fill in the blank

1. hello

2. good afternoon

3. twelve

4. Monday

5. father

6. teacher

III. Complete the dialogue:

Hello, I am Mai. What is your name?

Hello, Mai. I am Nam. Nice to meet you!

Nice to meet you, too.

Good morning, my name is Hien.

Good morning miss Hien. I am Bao. Nice to meet you.

Nice to meet you, too.

IV. Translate into English:

1. fish

2. eraser

3. Saturday

4. hungry

5. throw

6. jump

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2019 - 2020 được tải nhiều nhất:

Chắc chắn là sau kì thi học kì 1 lớp 2 này, các em sẽ thấy hơi áp lực. Vì thế mà các thầy cô nên cho các em học và làm xen kẽ các câu đố vui, các bài Trắc nghiệm vui nhé, ví dụ như các bài dưới đây:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2019 - 2020 đầy đủ các môn dành cho các em học sinh tham khảo củng cố cách làm bài, củng cố kiến thức lớp 2, chuẩn bị cho bài thi giữa và bài thi cuối học kì 1 lớp 2 đạt kết quả cao tất cả các môn: Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2.

Đánh giá bài viết
12 6.876
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 Xem thêm