Giải VBT Đạo Đức 2

Giải VBT Đạo Đức 2

Giải VBT Đạo Đức 2 hướng dẫn đáp án giải Vở bài tập Đạo đức lớp 2 học kì 1 và học kì 2, đủ 14 bài xin gửi tới các em học sinh và phụ huynh tham khảo, học tốt chương trình lớp 2 toàn diện các môn học bên cạnh Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2

PHẦN 1: HỌC KÌ 1

Bài 1: Học tập, sinh hoạt đúng giờ
Bài 2: Biết nhận lỗi và sửa lỗi
Bài 3: Gọn gàng, ngăn nắp
Bài 4: Chăm làm việc nhà
Bài 5: Chăm chỉ học tập
Bài 6: Quan tâm, giúp đỡ bạn
Bài 7: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp

PHẦN 2: HỌC KÌ 2

Bài 8: Giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng
Bài 9: Trả lại của rơi
Bài 10: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị
Bài 11: Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại
Bài 12: Lịch sự khi đến nhà người khác
Bài 13: Giúp đỡ người khuyết tật
Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích