Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 unit 1: Home life (Bài tập phát âm Tiếng Anh)

Bài tập phát âm Tiếng Anh có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 unit 1: Home life (Bài tập phát âm Tiếng Anh) sẽ kiểm tra hiểu biết của các em học sinh về cách phát âm âm "s" ở cuối từ và trọng âm của từ. Đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 5 phút. Chúc các em làm bài tốt!

 • I. Pick out the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the words.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Pick out the word that has the tress differently from that of the other words.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 3.201
Sắp xếp theo
  Môn Tiếng Anh lớp 12 Xem thêm