Ngữ pháp Unit 5 lớp 12 Higher Education

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 5 lớp 12: Higher Education

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh 12 Unit 5 Higher Education dưới đây nằm trong bộ Ngữ pháp tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Cấu trúc Unit 5 Higher Education tiếng Anh lớp 12 giúp các em tổng hợp lý thuyết tiếng Anh 12 Unit 5 hiệu quả.

Câu điều kiện loại 1 - Conditional Sentence Type 1

1. Định nghĩa Câu điều kiện loại 1 là gì?

Câu điều kiện loại 1 còn có thể được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thật. Ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra.

2. Cấu trúc câu điều kiện loại 1

Công thức câu điều kiện loại 1:

If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

If you come into my house, my dog will bark and bite you.

Dạng đảo ngữ:

Should + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

Ví dụ

Should you come into my house, my dog will bark and bite you.

Câu điều kiện loại 2 - Conditional Sentence Type 2

1. Định nghĩa Câu điều kiện loại 2 là gì?

Câu điều kiện loại 2 còn được gọi là câu điều kiện không có thực ở hiện tại. Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, điều kiện chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

2. Cấu trúc câu điều kiện loại 2

Công thức câu điều kiện loại 2:

If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)

Ví dụ

If I learnt Chinese, I would be able to read a Chinese book.

Dạng đảo ngữ:

Were + S + to + V (nguyên mẫu), S + would + V (nguyên mẫu)

Ví dụ

Were I to learn Chinese, I would be able to read a Chinese book.

Câu điều kiện loại 3 - Conditional Sentence Type 3

1. Định nghĩa Câu điều kiện loại 3 là gì?

Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong quá khứ. Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

2. Cấu trúc câu điều kiện loại 3

Công thức câu điều kiện loại 3:

If + S + had + V(quá khứ phân từ), S + would + have + V(quá khứ phân từ)

Ví dụ

If he had studied harder, he would have passed the exam.

Dạng đảo ngữ:

Had + S + V(quá khứ phân từ), S + would have + (quá khứ phân từ)

Ví dụ

Had he studied harder, he would have passed the exam.

Trên đây là Ngữ pháp tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Higher Education đầy đủ nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 12 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 12 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
1 1.594
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 12 Xem thêm