Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Higher Education

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 5

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Higher Education sẽ đưa ra bài dịch và trả lời các câu hỏi, bài tập trong SGK Tiếng Anh lớp 12 các phần: Reading Unit 5 Lớp 12 Trang 52, Speaking Unit 5 Lớp 12 Trang 55, Listening Unit 5 Lớp 12 Trang 56, Writing Unit 5 Lớp 12 Trang 58, Language Focus Unit 5 Lớp 12 Trang 58.

Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Higher Education

Bài tập tiếng Anh lớp 12 unit 5 có đáp án

Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Higher Education

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Higher Education Số 1 có đáp án

Reading Unit 5 Lớp 12 Trang 52

Before you read: Quan sát tranh minh họa, luyện tập theo cặp để mô tả tình huống trong tranh, nói tên các trường học bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi.

Đáp án.

Hue University

Hanoi University of Natural Science

Hanoi University of Architecture

While you read: Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.

Nộp đơn vào đại học ở Anh quốc

Sau khi hoàn tất chương trình phổ thông cơ sở, học sinh ở Anh phải học tiếp hai năm để lấy chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học (General Certificate of Education Advanced Level - GCE "A" level), một yêu cầu bắt buộc để vào đại học. Tuy nhiên chỉ những học sinh đạt được điểm cao ở kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở (General Certificate of Secondary Education - GCSE) mới được tuyển để học tiếp chương trình phổ thông trung học này. Nó bao gồm ba hay bốn môn học về văn chương hay khoa học. Khi đang học phổ thông trung học học sinh phải lo nộp đơn xin học đại học. Các thủ tục cần thiết để nộp đơn vào đại học ở Anh như sau.

Sở tiếp nhận vào Đại học và Cao đẳng (University and College Admission Service) - UCAS - là cơ quan trung ương đại diện cho các trường Đại học và Cao đẳng sẽ nhận đơn xin học. Tất cả hồ sơ xin nhập học vào các trường đại học được gửi qua UCAS và phải được UCAS tiếp nhận từ tháng Chín đển giữa tháng Mười Hai cho các khóa học bắt đầu vào tháng Mười kế tiếp. Các đơn xin nhập học trễ có thể được tiếp nhận đến ngày 30 tháng Sáu, nhưng vào lúc ấy không còn có nhiều chỗ ở Đại học nên việc lựa chọn các khóa học sẽ rất hạn chế.

Các sinh viên nộp đơn có thể chọn đến sáu Đại học hay Khóa học để điền vào hồ sơ cho UCAS, không nêu một thứ tự ưu tiên nào. UCAS sẽ ghi nhận các thông tin chi tiết ở mỗi đơn xin học vào máy tính và gửi một bản sao đơn xin học đển trường đại học ghi trong đơn. Mỗi trường đại học sẽ xem xét đơn xin học trước khi quyết định tiếp nhận. Khi tất cả các đại học có văn bản trả lời, người nộp đơn có thể chọn tối đa là hai trường - một nguyện vọng chính và một nguyện vọng "dự phòng". Khi có kết quả tốt nghiệp phổ thông trung học (thường là vào tuần thứ ba của tháng Tám), thì các trường đại học sẽ thông báo quyết định sau cùng cho mỗi thí sinh.

Hiện nay có 96 trường đại học ở nước Anh để sinh viên chọn, và chương trình đại học toàn thời gian trung bình kéo dài ba năm cho hầu hết các ngành chính quy, bốn năm cho các ngành ngôn ngữ học và năm năm cho các ngành y khoa và thú y.

Task 1. Dùng dạng đúng của các từ trong khung để điền vào chỗ trống của các câu.

Đáp án:

1. applications 6. required

2. applied 7. requirements

3. applicants 8. decided

4. prefer 9. decision

5. preference 1 0. decisive

Task 2. Cá nhân: Đọc lướt các câu hỏi và chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn chỉnh câu.

Đáp án:

1.C 2.C 3. B 4. B 5. A

Task 3. Đọc kỹ lại bài đọc, ghi dấu (V) nếu thông tin có nhắc đến trong đoạn văn, và dấu (X) nếu không có. Sau đó xếp thứ tự các bước nộp hồ sơ vào các trường đại học ở nước Anh.

Đáp án.

1. a. x b. ✓ c. ✓ d. ✓ e. x f. ✓

2. Thứ tự các bước nôp hồ sơ vào đại hoc.

1. d 2. c 3. a 4. e 5. f 6. b

After you read: Theo nhóm, luyện nói về tầm quan trọng của việc học đại học đối với bạn.

Speaking Unit 5 Lớp 12 Trang 55

Task 1. Em hãy đánh dấu những giấy tờ cần thiết có trong hồ sơ xin thi tuyển vào học các trường đại học ở Việt Nam. Ghi dấu (✓) vào các yêu cầu bắt buộc.

Đáp án.

✓ application form

✓ an identity card

✓ a copy of the originals of school certificate

✓ a birth certificate

✓ a copy of full records of your performance at school

✓ scores of the required entrance examination

Task 2. Theo cặp, các em hỏi và trả lời theo bảng gợi ý.

Example: S1: When do you fill in and send the application form?

S2: In March.

Task 3. Theo nhóm, luyện nói về các quy trình nộp hồ sơ, thi tuyển vào các trường đại học ở Việt Nam.

A. Can you tell me the process of applying to a university in Vietnam?

B. Sure. First you must pass the GCSE examination. Then, you must send an application for the entrance examination.

C. Oh. I must pass the entrance examination to be admitted to a tertiary institution, mustn't I?

B. Sure.

A. How long can I get the entrance exam result?

B. About a month.

C. So with the result. I can apply for a seat in a university?

B. No. You must wait for the letter of acceptance from the university.

A. Oh. Rather complicated! Then I can go to the admissions office of the university to do the necessary process for a tertiary study.

C. How long does it take to apply to a university?

B. About two months.

A. Oh!

Listening Unit 5 Lớp 12 Trang 56

Before you listen

Theo cặp, em hãy nói về các vấn đề mà em cho là khó khăn khi học ở một trường mới.

* Nghe và lặp lại:

proportion international agricultural

majority available rural

tutorial appointment thoroughly

While you listen

Nghe bài đối thoại giữa John và Christ và chọn đáp án đúng để hoàn tất câu.

Transcript

John: Now, Christ, can I get this right: You're just completed a MSc course

on which a large proportion of the students were international students? Is that right?

Christ: That's it. Yes, I was in AERD - that's the department of Agricultural Extension and Rural development.

John: And how do you think the students from other countries got on that course?

Christ: Pretty well.

John: What advice would you give students, particularly international students, based on your experience as a student here?

Christ: I think the most basic thing is to make use, full use, of the tutors and lecturers. Maybe some of the overseas students are a bit too shy to take questions or problems to tutors.

John: What do you think they should do?

Christ: I think they should find out at the beginning of the course the times at which the tutor is going to be available for tutorial appointments, and then make full use of them.

John: So, any problems, they should tell the tutor as soon as possible? Let's move on, what about the amount of reading that you have to do as a university student?

Christ: Yes! It looks pretty daunting at first, with those long reading lists. Don't think that the students have to read everything that's listed. Try to find out which are the most important items on the list - ask the lecturer or tutor if necessary, and then, if your time is limited, spend it reading those books thoroughly.

John: OK, that's very helpful, Christ. Thank you very much.

Christ: No, not at all.

Đáp án.

1.C 2. A 3. C 4. A 5. B

Đánh giá bài viết
2 4.904
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm