Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 12 Unit 12 WATER SPORTS

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 12 Unit 12 WATER SPORTS

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 12 Unit 12 WATER SPORTS giúp các em học sinh hiểu được các kiến thức liên quan đến các môn thể thao dưới nước; học cách phát âm các từ có âm thanh câm, biết thêm về nội động từ và ngoại động từ.

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 12 các môn

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm - tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 11: Books có đáp án

Tải Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh có đáp án

A. Reading (Trang 128-129-130 SGK Tiếng Anh 12)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào tranh và trả lời các câu hỏi.)

Water Polo - Bóng nước

1. Can you name the sport in the picture? (Bạn có thể gọi tên môn thể thao trong tranh là gì không?)

=> It's water polo.

2. Where is it played? (Nó được chơi ở đâu?)

=> It's played in a pool.

3. How do people play it? (Người ta chơi môn thể thao này như thế nào?)

=> People play it with a ball, which is passed to each other by hand or advanced with the head over the water between the player's arms.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm bài tập kèm theo.)

Hướng dẫn dịch:

Môn bóng nước được chơi trong một cái hồ sâu 1,8 mét, dài 30 mét và rộng 20 mét, với khung thành cao 3 mét và cao hơn mặt nước ít nhất 0,9 mét. Khung thành được đánh dấu bằng các cột dọc, một xà ngang và một tấm lưới.

Mỗi đội có 7 cầu thủ, 6 tay bơi và 1 thủ môn. Đội chủ nhà đội mũ trắng, đội khách đội mũ xanh và thủ môn đội mũ đỏ với số 1 màu trắng.

Giống như bóng đá, trò chơi bắt đầu với quả bóng ở giữa hồ và cả hai đội lao ra tranh bóng từ vạch gôn của họ. Quả bóng được đưa tới trước bằng cách chuyền một tay hoặc bơi với đầu nổi trên mặt nước và bóng ở giữa hai cánh tay vì thế bóng lướt đi trên gợn sóng do đầu của cầu thủ tạo ra. Ngoại trừ thủ môn, không cầu thủ nào được quyền giữ bóng bằng hai tay.

Các cầu thủ hậu vệ không được phép ngăn cản đối phương di chuyển trừ khi cầu thủ kia đang giữ bóng. Những lỗi nghiêm trọng sẽ bị một quả phạt trong vòng một phút trong vòng cấm địa và cầu thủ nào phạm 5 lỗi sẽ bị truất quyền thi đấu.

Đối với những lỗi nhỏ, chẳng hạn như giữ hoặc đấm bóng sẽ được hưởng một cú ném bóng tại điểm phạm lỗi. Phải có ít nhất hai cầu thủ chạm bóng sau cú ném đó thì bàn thắng mới được tính.

Trận đấu được chia làm 4 hiệp, mỗi hiệp từ 5 tới 8 phút. Sau tỉ số hòa, có hai hiệp phụ, mỗi hiệp kéo dài 3 phút. Nếu trận đấu vẫn hòa sau hai hiệp phụ, hai đội sẽ tiếp tục chơi thêm 3 phút nữa cho đến khi có quyết định của trọng tài.

Task 1. Work in pairs. Match the words in column A with their meanings in column B. (Làm việc theo cặp. Ghép các từ ở cột A với ý nghĩa của chúng ở cột B.)

Gợi ý:

1. e

2. c

3. a

4. b

5. d

Từ vựng:

1. opponent: đối thủ

2. penalize: phạt

3. eject: đuổi

4. foul: lỗi

5. tie: tỉ số hòa

Task 2. Complete the following sentences, using the information from the passage. (Hoàn thành câu sau, sử dụng thông tin từ đoạn văn.)

Gợi ý:

1. 1,8; 30 metres; 20 metrers

2. while caps; blue caps; red caps with the number 1 in white

3. their own goal lines

4. holding or punching the ball

5. five to eight minutes

Task 3. Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)

1. Where can people play water polo?

=> People can play it in a pool.

2. Where is the ball when the game starts?

=> It is in the centre of the pool.

3. How can the ball be advanced?

=> The ball can be advanced by passing with in a hand or swimming with the head above the water and the ball between the arms so it rides on the waves created by the swimmer's head.

4. Which players are allowed to hold the ball with both hands?

=> Only the goalies can hold / is allowed to hold the ball with both hands.

5. What happens to a player who commits five personal fouls?

=> The player is ejected after committing five personal fouls.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Make a comparison between football and water polo, using the following suggestions. (Làm việc nhóm. So sánh giữa bóng đá và bóng nước, sử dụng các gợi ý sau.)

Gợi ý:

B. Speaking (Trang 131-132 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Work in pairs. Look at the pictures and match the names with the appropriate water sports. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình và ghép tên với môn thể thao dưới nước thích hợp.)

Gợi ý:

Tên các môn thể thao theo thứ tự từ trái qua phải như trong sách giáo khoa Tiếng Anh 12:

swimming: bơi lội

water polo: bóng nước

synchronized swimming: bơi nghệ thuật

windsurfing: môn lướt ván buồm

scuba-diving: môn lặn với bình khí

rowing: môn đua thuyền

Task 2. Work in pairs. Look at the table and talk about each of the water sports. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bảng và nói về mỗi môn thể thao dưới nước.)

Example:

Water polo is played in a pool. It is played with a ball and people play it in a team.

Gợi ý:

- Rowing is usually played in a lake or on a river. It's played in a boat and people in a learn use oars to push the boat to go forwards.

- Wind-surfing is played in the sea or a lake, especially where there is strong wind. It is played with a board and a sail. People can play it individually.

- Scuba-diving is played in the sea. People who play it must have required equipment an air tank, a regulator, a pair of fins and a mask. People usually play it in pairs. This sport is rather dangerous when you dive in a deep sea because you can be attacked by sharks.

Task 3. Work in groups. Discuss the question: Which of the above sports would you prefer to play/to participate in? Explain why? (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi: Môn thể thao nước nào trong những môn kể trên bạn thích chơi/tham gia hơn? Giải thích tại sao?)

Example:

I prefer scuba-diving to water polo because it is adventurous. However, it can be dangerous because you can easily be attacked by sharks.

Gợi ý:

- I like windsurfing more than water polo because it is adventurous. However, it can be dangerous because you can easily be drowned.

- I prefer water polo to rowing because it's fun and it's not dangerous.

- I prefer swimming to rowing because it's an easy, interesting and healthy sport. Swimming not only gives you good health, but it can also give you a good shape. When you swim, all parts of your body move. And it's this move that stimulates all the muscles of your body.

C. Listening (Trang 132-133-134 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Look at the picture and discuss in groups whether this water sport is played. (Nhìn vào tranh và thảo luận theo nhóm xem môn thể thao dưới nước này được chơi:)

- in a swimming pool or in the sea (trong hồ hay trên biển)

- with or without equipment (có hay không có dụng cụ)

- individually or in a team (cá nhân hay đồng đội)

Gợi ý thảo luận:

A: Do you know synchronized swimming?

B: Yes, I do. This sport is only played in a swimming pool. It's a complicated sport because it requires the players to practise a lot beside being a good swimmer.

C: And this sport is played with music and die swimmer must wear a nose clip.

A: And it can be played either individually or in a team.

- Listen and repeat.

- Synchronized swimming: môn bơi nghệ thuật

- Annette Lellerman (tên người)

- Katherine Curtis (tên người)

- Chicago Teacher's College: Trường Sư phạm Chicago

- Wright Junior College: Trường Cao đẳng cộng động Wright

- Amateur Athletic Union: Hiệp hội thể thao không chuyên

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to a woman talking about synchronized swimming and circle ... . (Nghe một phụ nữ nói về môn bơi nghệ thuật và khoanh tròn đáp án (A, B hoặc C) đúng nhất để hoàn thành mỗi câu sau.)

Gợi ý:

1. B

2. C

3. A

4. B

5. A

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời câu hỏi.)

1. Who invented synchronized swimming? (Ai đã phát minh ra môn bơi nghệ thuật?)

=> The great Australian swimmer, Annette Leilerman did.

2. When did Katherine Curtis found a water ballet club? (Khi nào Katherine Curtis thành lập câu lạc bộ múa ba-lê dưới nước?)

=> She founded a water ballet club in 1923.

3. Who developed the competition rules of synchronized swimming? (Ai đã phát triển các luật thi đấu của môn bơi nghệ thuật?)

=> Curtis did.

4. When were the first formal national championships conducted? (Khi nào thì kì vô địch quốc gia đầu tiên được tổ chức?)

Đánh giá bài viết
1 2.332
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm