Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12: Test Yourself D (Trang 116-117)

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12: Test Yourself D (Trang 116-117)

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12: Test Yourself D (Trang 116-117). Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ cung cấp nghĩa của các từ vựng, trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa tiếng Anh 12. Qua đó, học sinh có thể tự ôn tập và củng cố vốn từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh đã được học trong chương trình lớp 12.

Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 10: Endangered Species

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 10: Endangered Species

Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 10: Endangered Species có đáp án - Số 1

Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 10: Endangered Species có đáp án - Số 2

I. Listening (2.5 points)

Listen to the passage and complete the note with NO MORE THAN THREE words. (Lắng nghe đoạn văn và điền KHÔNG QUÁ BA TỪ vào chỗ trống.)

Gợi ý:

(1) bamboo shoots, leaves

(2) 12

(3) 600

(4) Half

(5) cloning (the panda)

Tapescript - Nội dung bài nghe

High in dense bamboo forests in the misty mountains of southwestern China lives one of the world s rarest mammals: the panda. Pandas feed mainly on bamboo shoots and leaves. Occasionally they eat other plants, fish or small animals. Pandas eat fast and they eat a lot. They spend about 12 hours a day doing it.

Pandas are extremely endangered today. There are only about 600 of these black- and-white bears in the wild and a hundred in captivity. One of the reasons is that the survival rate of the cubs is very low: more than half of them die shortly after birth. Chinese government is considering cloning the panda in their efforts to save this animal.

II. Reading (2.5 points)

Read the passage and decide if the following statements are true (T) or false (F) or not mentioned (NM). (Đọc đoạn văn và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F) hay không được đề cập đến (NM).)

Hướng dẫn dịch:

Khó mà biết có bao nhiêu voi đã từng sống ở Châu Phi, nhưng chỉ có khoảng 3-5 ngàn con voi ở lục địa này vào đầu thế kỷ thứ 20. Người ta luôn săn voi để lấy thịt, da và ngà. Khi dân số phát triển và vũ khí trở nên tối tân hơn thì voi càng bị đe dọa hơn. Vào cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980 có sự sụt giảm đáng kể về số lượng voi bởi sự gia tăng săn bắt. Ngày nay theo phỏng đoán có khoảng 500 000 con voi và chúng ở giới hạn trong vài quốc gia mà thôi. Ngà voi bị nghiêm cấm bán trên thị trường quốc tế từ năm 1989 và nhiều chính quyền đã bắt đầu phạt nặng những thợ săn. Nhờ vào các hành động kịp thời đó, một số voi, đặc biệt voi ở Nam Phi đã được hồi phục cuối thập niên qua. Tuy nhiên vẫn còn nhiều đe dọa cho voi ở Châu Phi.

Gợi ý:

1. F

2. NM

3. T

4. T

5. T

III. Grammar (2.5 points)

Complete the sentences with must, mustn't or needn't. (Hoàn thành các câu với must, mustn't hoặc needn't.)

Gợi ý:

1. needn't; must; mustn't

2. mustn't

3. needn't; must

4. mustn't

5. mustn't

6. mustn't

7. needn't

IV. Writing (2.5 points)

Study the information about the rhino, then write a paragraph describing ... . (Nghiên cứu thông tin về loài tê giác, sau đó viết một đoạn văn miêu tả loài động vật này và đề xuất một vài giải pháp để bảo vệ loài này khỏi nguy cơ tuyệt chủng.)

Hướng dẫn dịch:

Môi trường sống: đồng cỏ, rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới ở Châu Phi và Nam Châu Á.

Số lượng: khoảng 17.000

Chiều cao: 1,2m đến 1,8m

Cân nặng: 1000 đến 3000 kg

Thức ăn: cây, cỏ

Tuổi thọ: khoảng 40 năm

Nguyên nhân suy giảm: môi trường sống bị tàn phá và săn bắt bất hợp pháp

Bài văn gợi ý:

The rhinos live in grasslands, tropical and subtropical forests in Africa and southern Asia. The population of the species is about 17 000. They are from 1.2 to 1.8 meters in height and from 1 000 to 3 000 kg in weigh. They eat grass and plants. Their life span is about 40 years. They are endangered because of habitat destruction and illegal hunting.

Đánh giá bài viết
1 1.109
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm