Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 5

Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Higher Education

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 nhằm giúp học sinh lớp 12 ôn luyện từ mới môn tiếng Anh 12 đạt hiệu quả.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 12

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 12: Higher education tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12, giúp học sinh ghi nhớ từ mới và làm quen cấu trúc bài kiểm tra tiếng Anh 12 nhằm đạt kết quả cao trong bài thi chính thức.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1. Antonym of "Fail" is ____________.
 • 2. ___________ form: Tờ đơn
 • 3. ____________: người nộp đơn
 • 4. It is an _________ book. She is _____________ in it.
 • 5. Noun form of "Explain" is ____________________.
 • 6. Synonym of "Scary" is ___________.
 • 7. Noun form of "Creative" is ________________.
 • 8. The _____________ Engineering: Khoa công trình nâng cao
 • 9. A letter of ___________: thư chấp nhận
 • 10. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Challenginga. Ấn tượng
  ii. Dauntingb. Hứng thú, lý thú
  iii. Impressivec. Làm nản chí
  iv. Creatived. Kích thích
  v.  Excitinge. Tính sáng tạo
 • i. Challenging - ...
 • ii. Daunting - ...
 • iii. Impressive - ...
 • iv. Creative - ...
 • v.  Exciting - ...
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 2.301
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 12

  Xem thêm