Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 5

Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Higher Education

Với mong muốn giúp học sinh lớp 12 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải tài liệu Bài tập trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 chương trình cũ Unit 5 có đáp án dưới đây. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp học sinh lớp 12 củng cố lại vốn từ mới Tiếng Anh đã học trong Unit 5: Higher Education hiệu quả. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 12 khác:

 • 1. Antonym of "Fail" is ____________.
 • 2. ___________ form: Tờ đơn
 • 3. ____________: người nộp đơn
 • 4. It is an _________ book. She is _____________ in it.
 • 5. Noun form of "Explain" is ____________________.
 • 6. Synonym of "Scary" is ___________.
 • 7. Noun form of "Creative" is ________________.
 • 8. The _____________ Engineering: Khoa công trình nâng cao
 • 9. A letter of ___________: thư chấp nhận
 • i. Challenging - ...
 • ii. Daunting - ...
 • iii. Impressive - ...
 • iv. Creative - ...
 • v.  Exciting - ...
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 808
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Xem thêm