Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12

Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới

Unit 1: Life stories

Unit 2: Urbanisation

Unit 3: The green movement

Review 1

Unit 4: The mass media

Unit 5: Cultural identity

Review 2

Unit 6: Endangered species

Unit 7: Artificial Intelligence

Unit 8: The world of work

Review 3

Unit 9: Choosing a career

Unit 10: Lifelong Learning

Review 4

Tiếng Anh lớp 12 chương trình cũ

Unit 1: Home Life

Unit 2: Cultural Diversity

Unit 3: Ways of Socialising

Test Yourself A

Unit 4: School Education System

Unit 5: Higher Education

Unit 6: Future Jobs

Test Yourself B

Unit 7: Economic Reforms

Unit 8: Life in the future

Test Yourself C

Unit 9: Deserts

Unit 10: Endangered Species

Test Yourself D

Unit 11: Books

Unit 12: Water Sports

Unit 13: The 22nd SEA Games

Test Yourself E

Unit 14: International Organizations

Unit 15: Women in Society

Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations

Test Yourself F

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 cả năm 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 12 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12