Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Unit 2 lớp 12 Project

Soạn tiếng Anh 12 mới Unit 2 Urbanisation Project dưới đây nằm trong bộ đề Giải tiếng Anh lớp 12 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải tiếng Anh Project Unit 2 lớp 12 Project gợi ý các phần bài tập giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this Unit, students will be able to:

- develop their speaking skills

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "Urbanisation"

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Project

Work in groups. Choose a city or a country, and find out how it has undergone urbanisation. Prepare a presentation of the results. Think about how to organise your information. Làm việc nhóm. Chọn một thành phố hay một quốc gia, và tìm hiểu nó đã trải qua đô thị hóa như thế nào. Chuẩn bị một bài thuyết trình về các kết quả. Hãy suy nghĩ về làm thế nào để tổ chức thông tin của bạn.

Here are some guiding questions:

What’s the city/country?

When did urbanisation in this city/country begin?

What are the “pull” factors of this area?

What benefits has urbanisation brought to the area?

What are the negative effects? What has caused these problems?

What do you think should be done to improve this situation?

Practise in your groups and then give a 15-minute presentation to the class.

Invite the rest of the class to ask you questions at the end.

Hướng dẫn dịch

Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn:

thành phố / quốc gia là gì?

Khi nào đô thị hóa ở thành phố / quốc gia bắt đầu?

các yếu tố “đẩy” của khu vực này là gì?

Những lợi ích đô thị hóa mang lại cho khu vực này?

những tác động tiêu cực là gì? Điều gì đã gây ra những vấn đề này?

Bạn nghĩ những gì nên được thực hiện để cải thiện tình trạng này?

Thực hành trong nhóm của bạn và sau đó đưa ra một bài thuyết trình 15 phút đến lớp.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 12 Unit 2 Urbanisation Project. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm học 2020 - 2021. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 12 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 12 các môn năm 2020 - 2021.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh 12 mới

    Xem thêm