Unit 1 lớp 12 Project

Tài liệu Soạn Unit 1 Life Stories lớp 12 lesson Project trang 17 SGK tiếng Anh 12 tập 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 12 theo Unit mới năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải hay SGK tiếng Anh lớp 12 lesson Project giúp các em hướng dẫn dịch yêu cầu bài học cũng như gợi ý bài làm giúp các em chuẩn bị hiệu quả.

Soạn tiếng Anh Unit 1 lớp 12 Life Stories: Project

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Knowledge: Revise the knowledge they’ve learnt about the topic "Life Stories"

–Skills: groupwork skill, speaking & presentation skills

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "The Famous person"

- Skills: Group work, speaking, researching

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 12 Unit 1 Project

1. Your group is going to take part in the Public Speaking Contest 'A famous person you admire' organised by your school. Nhóm của bạn sẽ tham gia vào Cuộc thi nói "Một người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ" của trường tổ chức.

Assign the task to each group member: choosing a famous person, creating his/her profile, and giving a presentation about this person. Giao nhiệm vụ cho từng thành viên nhóm: chọn một người nổi tiếng, tạo / hồ sơ của người đó, và đưa ra một bài thuyết trình về người này.

Gợi ý:

Bill Gates is a technologist, business leader, and philanthropist.

- Where and When was he born: 28/10/1955 in Medina, Washington, America

- Where did he grow up: Seattle, Washington,

- What is he/she famous for:

+ Kindness, intelligence and success

+ the co-founder of Microsoft Corporation

+ Since 1987, he has been included in the Forbes list of the world's wealthiest people

- Some interesting facts bought him/her:

Gates wrote his first computer program on a General Electric computer when he was a teenager.

He dropped out of college to start Microsoft with his childhood friend Paul Allen.

2 Work in groups. Choose the best presentation which meets the following criteria: Làm việc nhóm. Chọn trình bày tốt nhất, đáp ứng các tiêu chí sau

+ Content: relevant to the topic, well-structured, interesting, truthful

+ Speaker's presentation techniques: clear outline, emotional and expressive voice, good use of body language and gestures, good pronunciation

+ Nội dung: liên quan đến chủ đề này, có cấu trúc tốt, thú vị, đáng tin

+ kỹ năng thuyết trình của người nói: đề cương rõ ràng, giọng giàu cảm xúc và biểu cảm, sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể và cử chỉ, cách phát âm tốt . )

Trên đây là Soạn tiếng Anh 12 Unit 1 Life Stories Project. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm học 2020 - 2021. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 12 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 12 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
1 1.122
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm